Istota Kosztów Rodzajowych

Istota Kosztów Rodzajowych

Podstawowym i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa jest produkcja dóbr materialnych. [1] Powyższe słowa pochodzą z pierwszych stron publikacji pod redakcją Kazimierza Sawickiego „Rachunek Kosztów”. Postawiona teza jest tak oczywista, że nie sposób z nią …

Czytaj dalej

Tunel pod Cieśniną Fehmarn

Tunel pod Cieśniną Fehmarn, Zarządzanie Projektem Budowy

Celem inwestycji jest budowa tunelu łączącego duńską wyspę Lolland oraz niemiecką wyspę Fehmarn. Oficjalna nazwa tej drogowo-kolejowej przeprawy przez cieśninę Fahmarn to „Fehmarn Belt Fixed Link”. Tunel pod ciesniną Fehmarn będzie miał długość 18 km, …

Czytaj dalej

Systemy Informacyjne Wspomagające Zarządzanie

Systemy Informacyjne Wspomagające Zarządzanie Finansami i Księgowością

System informacyjny można określić jako uporządkowany układ odpowiednich elementów, połączonych wzajemnie określonymi relacjami, charakteryzujący się pewnymi właściwościami. System informacyjny, w którym do komunikacji oraz przetwarzania danych wykorzystuje się techniki komputerowe, nazywamy systemem informatycznym. W tym …

Czytaj dalej

Naczelne Zasady Rachunkowości

Naczelne Zasady Rachunkowości

Rachunkowość jest powszechnie uznawanym „językiem biznesu”, który umożliwia sprawne porozumiewanie się wszystkich uczestników życia gospodarczego, niezależnie od miejsca, w którym żyją, czy języka, którym się posługują. Jest to możliwe między innymi dzięki wprowadzeniu międzynarodowych standardów …

Czytaj dalej

Przykładowy BiznesPlan

Przykładowy BiznesPlan

Uruchamianie nowego przedsięwzięcia biznesowego nie jest łatwe. Wszystko trzeba dokładnie zaplanować i zorganizować. Poniżej znajdziesz przykładowy BiznesPlan, firmy świadczącej usługi remontowo-budowlane. Spis treści Wprowadzenie Streszczenie biznes planu Prezentacja przedsięwzięcia Charakterystyka kadry kierowniczej Plan organizacyjny Plan …

Czytaj dalej

Zarządzanie Logistyką w Transporcie

Zarządzanie Logistyką w Transporcie

Historia logistyki jest ściśle związana z historią wojska. Nazwa „logistyka” pochodzi od greckiego  „logos”, który oznacza słowo; rozum, rachunek, ale także; prawidłowo myślący, czy sztuka liczenia. Wszystkie te atrybuty razem, a także każdy z osobna …

Czytaj dalej

Koszty pracy w Polsce

Koszty Pracy w Polsce

Podstawowym i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa jest produkcja dóbr materialnych”[1]. Powyższe słowa pochodzą z pierwszych stron publikacji pod redakcją Kazimierza Sawickiego „Rachunek Kosztów”. Postawiona teza jest tak oczywista, że nie sposób z nią polemizować, …

Czytaj dalej

Analiza Kosztów w Układzie Rodzajowym

Analiza Kosztów w Układzie Rodzajowym

Gospodarkę możemy określić jako całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie, kraju lub na całym świecie. Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług, zgodnie z potrzebami ludności. W procesie produkcyjnym bardzo ważna może być analiza …

Czytaj dalej

Kultura w socjologii

Kultura w socjologii oraz kategorie kultury

„Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo, że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość” [ 1 ]. Powyższe zdania przytoczone wprost z książki Piotra Sztompki „Socjologia analiza społeczeństwa”, bardzo …

Czytaj dalej