Zasiłek rodzinny

System świadczeń rodzinnych jest wyjątkowo rozbudowany, dzięki czemu wielu rodziców może ubiegać się o dodatkowe wsparcie z tytułu wychowywania dziecka, w skład którego wchodzą zasiłki i różnego rodzaju dodatki. Jedną…

0 Komentarzy

Urlop na żądanie

Osoby zatrudnione na umowę o pracę mają do dyspozycji szereg praw i udogodnień, jakie wynikają z przepisów kodeksu pracy. Oprócz urlopu wypoczynkowego oraz okolicznościowego można skorzystać także z urlopu na…

0 Komentarzy

Umowa o dzieło

Choć z perspektywy pracownika najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zatrudnienie, jest umowa o pracę, nie zawsze jest ona możliwa. Czasem pracodawcy lub zleceniodawcy o wiele chętniej decydują się na podpisywanie…

0 Komentarzy

Polska Klasyfikacja Działalności

Każdy początkujący przedsiębiorca, który dopiero startuje na szerokich wodach własnej działalności i wypełnia wniosek rejestracyjny do CEIDG, spotyka się z koniecznością wpisania do niego kodu lub kodów PKD. Skrót ten,…

0 Komentarzy

Państwowa Inspekcja Pracy

O tym, że pracodawcy nie zawsze przestrzegają praw pracowniczych, zarówno w drobnych, jak i poważnych kwestiach, nie trzeba nikogo przekonywać. Zapewne duży odsetek osób, które od dawna pracują zawodowo, ma…

0 Komentarzy

Rozrywka w Internecie

Internet pozwala nam na rozrywkę na różnych poziomach, dopasowaną do każdego człowieka. Nadal jeszcze głównym powodem, dla którego zaczynamy surfować po Internecie, jest rozrywka. Jaką rozrywkę przynosi nam Internet i…

0 Komentarzy

Społeczeństwo Informacyjne

Od czasu, do czasu, w przestrzeni publicznej pojawiają się nowe terminy związane z nowoczesnymi technologiami. W tym artykule odpowiem na pytanie czym jest społeczeństwo informacyjne, oraz jaki ma wpływ na…

0 Komentarzy

Czym jest Motywacja

Wydajność w pracy jest bardzo ściśle skorelowana z poziomem motywacji, Z tego wpisu dowiesz się, czym jest motywacja, oraz jak można nią skutecznie zarządzać. Krótkie wprowadzenie Wydajność osoby wykonującej pracę…

0 Komentarzy