Czym jest Przywództwo, oraz Jakie Cechy Powinien Posiadać Lider

Bycie liderem bardzo często nie jest łatwe. Osoba pretendująca do tego miana powinna posiadać określone predyspozycje i umiejętności. Z tego wpisu dowiesz się czym jest przywództwo, oraz jakie cechy charakteru powinien posiadać dobry lider.

Czym jest Przywództwo

„Przywództwo to proces wpływania na działania zorganizowanej grupy w jej wysiłkach zmierzających do wyznaczania celów i ich osiągania”. – Stogdill, 1950.

Wyjaśnienie definicji

Definicja Stogdill składa się z trzech kluczowych elementów:
• Definiuje przywództwo jako proces interpersonalny, w którym jedna osoba stara się kształtować i kierować zachowaniem innych.
• Umieszcza przywództwo w kontekście społecznym, w którym członkowie grupy, na którą ma wywierać wpływ, są podwładnymi lub „naśladowcami”.
• Ustanawia kryterium skutecznego przywództwa w osiąganiu celów, co jest jednym z praktycznych celów teorii i badań przywództwa.

Większość definicji przywództwa ma te elementy.

Chociaż niektórzy komentatorzy uważają, że liderzy i menedżerowie odgrywają różne role i wnoszą różny wkład, Mintzberg (1977) sugeruje, że w praktyce rozróżnienie między przywództwem a zarządzaniem jest zatarte. Role się pokrywają. Przywództwo jest jednym z wymiarów wielopłaszczyznowej roli kierowniczej. Skuteczny menedżer wymaga pewnych cech przywódczych.

Cechy lidera i menedżera

Aby motywacja była skuteczna, musi być skierowana we właściwym kierunku, w którym przywództwo ma kluczowe znaczenie. Motywacja zapewnia ruch, podczas gdy przywództwo nadaje kierunek, który pozwala zarówno firmie, jak i pracownikom osiągnąć swoje cele.
Przywództwo to proces wpływania na zachowanie ludzi w kierunku osiągnięcia celów
Liderzy uzyskują dobre wyniki od swoich pracowników, zwiększając osobiste nagrody za osiąganie celów i ułatwiając podążanie ścieżką do tych nagród poprzez porady, szkolenia, zmniejszanie lub usuwanie przeszkód i problemów oraz zwiększanie możliwości osobistej satysfakcji.

Czym jest przywództwo i władza


Przywództwo polega na wpływaniu na zachowanie innych. Nie można być liderem bez zwolenników. Jedną z kluczowych cech wyznawców jest to, że muszą być gotowi do posłuszeństwa. Przywództwo jest właściwością relacji między liderem a wyznawcą. Musimy wiedzieć, dlaczego ludzie są skłonni poddawać się wpływom niektórych osób, a innym nie.

Dlatego musimy zrozumieć naturę zgodności.
Władza jest użyteczną koncepcją, za pomocą której można wyjaśnić społeczny proces wpływu międzyludzkiego. Władza jest krytycznym wymiarem przywództwa, a te dwa terminy są często używane w tym samym lub podobnym znaczeniu: lider to osoba posiadająca władzę, potężne jednostki to przywódcy.

Władzę można zdefiniować w taki sam sposób, w jaki zdefiniowano przywództwo – zdolność jednostki do kontrolowania lub wpływania na innych, nakłaniania kogoś do zrobienia czegoś, czego inaczej by nie zrobiła.
Władza to zdolność jednostek do przezwyciężania oporu ze strony innych, do wywierania swojej woli i osiągania wyników zgodnych z ich interesami i celami.

Rodzaje narzędzi władzy

• Moc nagrody to zdolność przywódcy do wywierania wpływu na podstawie przekonanie zwolenników, że lider ma dostęp do cennych nagród, które zostaną przyznane w zamian za przestrzeganie instrukcji.

• Siła przymusu to zdolność przywódcy do wywierania wpływu w oparciu o przekonanie zwolenników, że przywódca może nakładać kary lub sankcje, które są uważane za niepożądane.

• Władza referencyjna to zdolność przywódcy do wywierania wpływu na podstawie przekonanie zwolenników, że lider ma pożądane zdolności i cechy osobowości, które można i należy naśladować (określane również jako charyzma).

• Uprawniona władza to zdolność przywódcy do wywierania wpływu w oparciu o przekonanie zwolenników, że lider ma uprawnienia do wydawania rozkazów, które oni z kolei mają obowiązek przyjąć, określane również jako władza pozycyjna, ponieważ zależy to od formalnej organizacji lidera stanowisko i tytuł.

• Władza ekspercka to zdolność lidera do wywierania wpływu na podstawie przekonanie zwolenników, że lider ma wyższą wiedzę związaną z sytuacją i wykonywanym zadaniem.

• Władza informacyjna to zdolność przywódcy do wywierania wpływu w oparciu o przekonanie zwolenników, że lider ma dostęp do informacji, które nie są znane publicznie.

• Siła przynależności to zdolność przywódcy do wywierania wpływu na podstawie przekonanie, że lider ma bliskie powiązania z innymi wpływowymi postaciami, na podstawie których może działać.

• Władza grupy to zdolność przywódcy do wywierania wpływu w oparciu o przekonanie zwolenników, że lider ma zbiorowe wsparcie ze strony zespołu lub grupy.

Z tych definicji wynika kilka punktów, czym jest przywództwo:

Sprawowanie władzy nie zawsze jest postrzegane negatywnie (P-). Nagrody są zwykle mile widziane (P +). Sprawowanie władzy lub „silne przywództwo” w sytuacji kryzysowej jest zwykle mile widziane. Władza referencyjna jest z definicji postrzegana pozytywnie. Kiedy ekspertyza jest udzielana dobrowolnie, aby pomóc osobom mającym trudności, jest postrzegana pozytywnie, ale może być postrzegana negatywnie, gdy jest używana w sposób protekcjonalny lub natrętny. Sprawowanie przynależności i władzy grupowej może być również pozytywne lub negatywne, w zależności od tego, jak lider ich używa.

• Te podstawy władzy zależą od przekonań wyznawców. Lider może być w stanie kontrolować nagrody i kary, mieć większą wiedzę i tak dalej, ale jeśli zwolennicy nie wierzą, że lider ma te cechy, mogą nie przestrzegać. Podobnie przywódcy mogą być w stanie wmanipulować zwolenników w przekonanie, że posiadają władzę, której w rzeczywistości nie mają. Ta obserwacja potwierdza wcześniej postawioną tezę, że władza jest właściwością relacji między liderem a jego zwolennikami, a nie własnością lidera.

• Te bazy mocy są ze sobą powiązane. Ćwiczenie jednej bazy mocy może wpłynąć na zdolność przywódcy do użycia innej. Przywódca, który ucieka się do siły przymusu, może na przykład stracić władzę referencyjną. Lider może być w stanie użyć legalnej władzy, aby wzmocnić zarówno władzę referencyjną, jak i ekspercką. .

• Lider może działać z wielu baz władzy, używając różnych baz w różnych kontekstach i w różnym czasie. Niewielu przywódców może polegać na jednej bazie władzy.

Zatrudnienie nie gwarantuje lojalności ani zaangażowania w realizację celów organizacyjnych. Wielu pracowników jest podejrzliwych wobec menedżerów i ich motywów i ostrożnie reaguje na to, co mówią i robią menedżerowie.

Czym jest przywództwo, podsumowanie

Wydaje się, że najbardziej efektywnym stylem przywództwa jest taki, w którym menedżer dzieli władzę z podwładnymi, co zwiększa ich satysfakcję i efektywność. Menedżerowie, którzy dają dyskrecję podwładnym, mogą zwiększyć swoją władzę referencyjną nad tymi podwładnymi. Umożliwienie dyskrecji i dostęp do informacji to formy symbolicznej nagrody. Wielu menedżerów uważa, że ​​muszą stracić wpływ, jaki dają podwładnym. Może się zdarzyć odwrotnie

Jeśli masz dodatkowe pytania czym jest przywództwo, napisz w komentarzu poniżej.

5/5 - (2 votes)

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Wiertarki

    Przyznam szczerze, że miło i przyjemnie się czyta Twój Portal. Masz wielki talent, ambicję i lekkie pióro… gratuluję 🙂

  2. Weganizm

    Słowa mają ogromną moc, Ja bardzo w to wierze. Mogą inspirować, dawać motywację lub pocieszenie, a gdy go potrzeba. Czasem w jednym zdaniu jak zaklęta jest madrość, której szukamy w życiu przez bardzo długi czas. Twój blog to dosadnie urzeczywistnia!

Dodaj komentarz