Umowa Zlecenie

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy firmą, a osobą, która na jej rzecz będzie wykonywała jakieś zadania. W odróżnieniu od umowy o dzieło zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za…

0 Komentarzy