Społeczeństwo Informacyjne. Zagrożenia wynikające z postępu

Od czasu, do czasu, w przestrzeni publicznej pojawiają się nowe terminy związane z nowoczesnymi technologiami. W tym artykule odpowiem na pytanie czym jest społeczeństwo informacyjne, oraz jaki ma wpływ na rozwój gospodarczy.

Społeczeństwo Informacyjne

Wprowadzenie

Społeczeństwo informacyjne oznacza społeczeństwo, w którym tworzenie, dystrybucja i wykorzystanie, informacji stanowi znaczącą część działalność gospodarczej politycznej i kulturalnej. Celem społeczeństwa informacyjnego jest zdobycie przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w sposób kreatywny i produktywny.

Społeczeństwo informacyjne i gospodarka

Gospodarka oparta na wiedzy jest ekonomicznym odpowiednikiem społeczeństwa informacyjnego, gdzie bogactwo tworzone jest poprzez ekonomiczne przetwarzanie i wykorzystanie danych. Ludzie, którzy mają środki na uczestnictwo w tej formie społeczeństwa, są nazywani obywatelami cyfrowymi.

Jest to jednak tylko jedna z kilkudziesięciu zidentyfikowanych etykiet, które oznaczają, że ludzie wkraczają w nową erę społeczeństwa. Wyznaczniki tej szybkiej zmiany mogą być technologiczne, ekonomiczne, zawodowe, kulturowe, lub też mogą być kombinacją tych wszystkich wymienionych.

Społeczeństwo informacyjne jest postrzegane jako następstwo społeczeństwa przemysłowego, Dlatego pokrewnym pojęciem jest społeczeństwo postindustrialne, czy postmodernistyczne. Generalnie społeczeństwo informacyjne nazywane jest społeczeństwem wiedzy lub społeczeństwem telematycznym. Rewolucja informacyjna wytworzyła bowiem zupełnie nowe, społeczeństwo sieciowe.

Zalety społeczeństwa informacyjnego

Dzisiaj społeczeństwo informacyjne zmieniło różne aspekty naszego życia, takie jak biznes, edukacja i komunikacja, żeby wymienić tylko kilka. Wpływ społeczeństwa informacyjnego jest bardzo wyraźny. Na ten temat napisano wiele książek i artykułów. Notabene dzięki dostępnej nowoczesnej literaturze byliśmy w stanie zrozumieć różne teorie.

Mogliśmy zobaczyć, jak społeczeństwa coraz bardziej polegają na nowych technologiach, a także zauważyć wynikające z tego korzyści i zagrożenia, które dotykają nas wszystkich na świecie. Dostępna literatura rzuca światło na zalety i wady społeczeństwa informacyjnego, wraz z dokładną analizą zalet i wad każdego sektora (biznesu, edukacji itp.).

Do głównych zalet wprowadzenia technologii informacyjnych należą:

  • Poprawa wydajności. Dzięki większemu przepływowi danych i informacji produkcja staje się znacznie wydajniejsza. Produkuje się dużo więcej i taniej.
  • Lepszy dostęp do zasobów. Informacja stała się produktem, z którego mogą korzystać członkowie dowolnej społeczności.
  • Demokratyzacja społeczeństwa. Dostęp do informacji jest prosty i oszczędny, co demokratyzuje dostęp do wiedzy i daje ludziom nowe możliwości.
  • Poprawa komunikacji. Nowoczesna technologia ułatwia i usprawnia komunikację pomiędzy różnymi częściami świata.
  • Świadomość społeczna. Łatwiejszy dostęp społeczeństwa do informacji daje mu większą swobodę przy podejmowaniu decyzji. Bardziej świadomi ludzie, dokonują lepszych wyborów życiowych.

Zagrożenia wynikające z postępu

Duże zmiany przynoszą sporo korzyści, jednak zazwyczaj pojawiają się także zagrożenia. Do największych zagrożeń wynikających ze zmian społecznych zaliczymy:

  • Ujednolicenie społeczeństwa. Duże grupy społeczne dążą do homogeniczności poprzez nieustanny kontakt z innymi kulturami/. Taka sytuacja może prowadzić do utraty ich tradycji i przejmowania innych, nie zawsze pozytywnych zachowań.
  • Bezrobocie i niepewność jutra. Wraz z postępem technologicznym wiele zadań, zostało zautomatyzowanych i zastąpionych technologią. To, co kiedyś wykonywali ludzie, bardzo często przejmują maszyny i automaty. Niszczy to rynek pracy, generuje bezrobocie, a w konsekwencji prowadzi do większej niepewności w społeczeństwie. Niskie zarobki i wizja utraty pracy to tylko niektóre z możliwych negatywnych wariantów.
  • Utrata prywatności jednostki. Wraz z pojawieniem się sieci społecznościowych poziom prywatności jest ograniczone do minimum. Bardzo często sami jednak rezygnujemy ze swojego prawa do prywatności, w zamian za przynależność do większej grupy społecznej.
  • Koncentracja gospodarcza. Globalizacja prowadzi również do koncentracji kapitału, i kontroli zarządzania gospodarką. Wynikające z tego nierówności możemy zaobserwować na całym świecie.

Na zakończenie

Niniejszy artykuł nie wyczerpał całkowicie zagadnień związanych ze społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje on jednak, że postęp technologiczny na razie przynosi większe korzyści niż wady, zarówno jednostkom, jak i społeczeństwu.

Ostatecznej oceny sytuacji będziemy mogli jednak dokonać dopiero po wielu dekadach, czy nawet stuleciach. Niewątpliwie kolejne pokolenia studentów będą zgłębiały ten temat na zajęciach z socjologii, antropologii czy też ekonomii. Pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że ocena naszej sytuacji z perspektywy czasu, będzie korzystniejsza, niż obecne prognozy.

Gorąco zachęcamy do udziału w dyskusji pod artykułem. Proponujemy również udostępnienie naszych treści w mediach społecznościowych.

5/5 - (5 votes)

Dodaj komentarz