Ewidencja działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu formalności. Już na starcie każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność, musi dokonać wpisu do CEIDG, czyli ogólnodostępnego spisu przedsiębiorców.

Ewidencja działalności gospodarczej

Czym jest ewidencja działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG jest rejestrem, w którym znajdują się wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w naszym kraju. Wpisu dokonuje się już na starcie działalności i jest on całkowicie bezpłatny. Wpisowi podlegają tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarówno jednoosobowo, jak i jako wspólnicy spółek cywilnych. Wpis jest obowiązkowy – jeśli ktoś wykonuje działalność, a nie dopełni tych formalności, podlegać będą każe grzywny lub nawet ograniczenia wolności.

Zobacz też: Polska Klasyfikacja Działalności.

Cele istnienia CEIDG jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji o przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalność w naszym kraju. Umożliwia korzystanie z zawartych danych, które są przydatne w sytuacji, gdy klient czy kontrahent chce pod różnymi względami sprawdzić daną firmę. Wpis do CEIDG można wielokrotnie modyfikować i zmieniać znajdujące się dane, wraz ze zmieniającym się stanem faktycznym. W systemie CEIDG dostępnym w sieci można nie tylko dokonać wpisu, który jest de facto rozpoczęciem działalności, ale również działalność zawiesić lub zamknąć.

Możliwość załatwienia wszystkich formalności przez internet jest zdecydowanie bardziej wygodna, niż załatwianie wszystkiego bezpośrednio w urzędach. Kiedyś, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba było uzbroić się w cierpliwość na czas wizyt w co najmniej kilku urzędach. Dziś większość spraw można załatwić na stronie CEIDG.

Jakie informacje gromadzie CEIDG

Baza CEIDG jest rozbudowana i znajduje się w niej sporo informacji na temat każdego przedsiębiorcy. W bazie można znaleźć pełną nazwę firmy, datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, a także daty zawieszenia oraz zamknięcia. Obecne są również informacje na temat formy działalności – czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też inna forma. W CEIDG znajdziemy również informacje na temat adresu rejestrowego firmy, adresu do korespondencji, informację na temat tego, czy firma jest aktywnym podatnikiem VAT, a także czy jest elementem wspólnoty małżeńskiej. W CEIDG znajdują się również numery identyfikacyjne, takie jak NIP i REGON, dane pełnomocników przedsiębiorstwa, informacje o wszczęciu postępowania upadłościowego czy wykreślenia z rejestru.

Wiedza, jaką można znaleźć w CEIDG może być przydatna w wielu sytuacjach. Klienci firmy mogą sprawdzić, od jak dawna działa i czy nadal jest aktywna. Kontrahenci i partnerzy biznesowi również mogą sprawdzić te informacje, które są dla nich synonimem wiarygodności. CEIDG pozwolił również na scentralizowanie baz danych, które kiedyś były prowadzone przez gminy i nie zawsze przepływ informacji być na odpowiednim poziomie. Ewidencja działalności gospodarczej obecnie podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarczych. Jest jedną, dużą i ogólnodostępną bazą. Nie trzeba ponosić opłat ani za wpis do rejestru, ani za możliwość zapoznania się z informacjami na temat danej firmy.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG jest pierwszym krokiem, jaki musi zrobić nowy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności. Wszystko można załatwić przez internet na stronie CEIDG – wpis online działa jak zasada jednego okienka i jest sporym uproszczeniem w załatwianiu formalności. Przed dokonaniem wpisu przedsiębiorca powinien wymyślić sobie nazwę firmy – w systemie działalność figuruje bowiem pod nazwą, za którą obowiązkowo umieszcza się imię i nazwisko przedsiębiorcy.

We wniosku o wpis do CEIDG należy podać podstawowe dane zakładanej firmy – adres, miejsce prowadzenia działalności, formę opodatkowania, konta bankowe dla potrzeb urzędu skarbowego, kody PKD, które są obowiązkową klasyfikacją działalności, a także wiele innych informacji. Wypełnianie wniosku jest dosyć proste, system sam prowadzi wypełniającego po kolejnych stronach i rubryczkach. Warto pamiętać, że złożenie wniosku do CEIDG jest również wnioskiem o nadanie numeru REGON oraz numeru NIP, a także zgłoszeniem do ZUS.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz