Pomieszczenia Socjalne dla Pracowników – Przepisy

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców szereg obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Rozporządzenie określa między innymi wymagania dotyczące pomieszczeń socjalnych dla pracowników, w tym restauracji.

Pomieszczenia Socjalne dla Pracowników

Gdzie pomieszczenia socjalne dla pracowników są obowiązkowe

W zakładach zatrudniających powyżej 20 pracowników na zmianę pracownikom należy zapewnić jadalnię, potocznie zwaną kantyną. Powyższe obowiązki dotyczą również pracodawców zatrudniających 20 lub mniej pracowników, jeżeli pracownicy są narażeni na kontakt z materiałami biologicznie zakaźnymi, niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub radioaktywnymi, lub wykonują szczególnie wymagającą pracę.

W restauracjach zakładowych w widocznych miejscach nie trzeb umieszczać żadnych informacji ani znaków dotyczących palenia, czy spożywania alkoholu. Obowiązek zorganizowania restauracji nie dotyczy miejsc pracy, w których wykonywana jest wyłącznie praca biurowa.

Ustawodawca definiuje trzy rodzaje restauracji:

  • Typ I – restauracje dla pracowników do samodzielnego spożywania posiłków;
  • Typ II – restauracje do samodzielnego przygotowywania posiłków i wydawania napojów;
  • Typ III – restauracje z zapleczem – do posiłków profilaktycznych.

Przepisy dopuszczają połączenie restauracji typu II i typu III. Restauracje kategorii 1 powinny zapewniać co najmniej 1,1 metra kwadratowego powierzchni dla każdego pracownika jedzącego w tym samym czasie. Jednak pomieszczenie to nie powinno być mniejsze niż 8 metrów kwadratowych. Jadalnia typu II powinna składać się z co najmniej dwóch pomieszczeń:

1) jadalni do samodzielnego spożywania posiłków przez pracowników – jadalni spełniającej wymagania jadalni typu I,

2) pomieszczenia do przygotowywania i wydawania napojów oraz zmywania naczyń.

Trzeci typ restauracji zakładowej powinien odpowiadać przepisom drugiego typu restauracji i powinien posiadać pomieszczenia higieny konsumenckiej oraz pomieszczenia higieniczne z szatniami dla personelu obsługującego do przygotowywania posiłków profilaktycznych.

Każdy pracownik jedzący w kantynie musi zasiąść przy stole indywidualnie. Restauracja powinna być wyposażona w umywalki, a ilość umywalek na 20 miejsc w restauracji to nie mniej niż jedna, ale nie mniej niż jedna umywalka ogólnie.

Dodatkowe wyposażenie pomieszczeń socjalnych

Każdy zlew powinien mieć ręczniki jednorazowe lub powinna być zainstalowana suszarka do rąk. Restauracja powinna być wyposażona w urządzenie grzewcze do posiłków przygotowywanych przez pracowników oraz zlew dwukomorowy.

W restauracjach zakładowych klasy I i klasy II lub w ich pobliżu powinny znajdować się szafki śniadaniowe (szafy z indywidualnie zamykanymi szafkami) do higienicznego przechowywania posiłków własnych pracowników.

Szafki śniadaniowe powinny mieć wystarczająco dużo pojedynczych szafek, aby wszyscy pracownicy mogli przechowywać żywność oddzielnie.

Odpowiednia wentylacja

Wentylacja w kantynie powinna zapewniać co najmniej 2 wymiany powietrza na godzinę. Należy to odnotować wraz z pomiarami wydajności wentylacji przez uprawniony podmiot.

Dla pracowników pracujących w kontakcie z substancjami zakaźnymi lub toksycznymi restauracja powinna być zaaranżowana osobno, a inni pracownicy nie powinni z niej korzystać. Takie pomieszczenia powinny być oddzielone od warsztatu pomieszczeniem termoizolacyjnym, a pomiędzy nimi powinno być miejsce na umieszczenie odzieży ochronnej i umywalka z ciepłą wodą.

5/5 - (9 votes)

Dodaj komentarz