Koszty pracy w Polsce

Koszty Pracy w Polsce

Podstawowym i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa jest produkcja dóbr materialnych”[1]. Powyższe słowa pochodzą z pierwszych stron publikacji pod redakcją Kazimierza Sawickiego „Rachunek Kosztów”. Postawiona teza jest tak oczywista, że nie sposób z nią polemizować, …

Czytaj dalej

Prawo pracy

Prawo Pracy – Pojęcie i Przedmiot

Prawo pracy, jakie znamy współcześnie, zaczęło wykształcać się w XIX wieku pod wpływem zmiany stosunków społeczno-gospodarczych i prawnych. Zmiany te doprowadziły do powstania nowego porządku prawnego i gospodarczego, rozumianego jako niczym nieskrępowane korzystanie z prawa …

Czytaj dalej

Wypadek przy Pracy

Wypadek przy Pracy

„Nieznajomość prawa szkodzi…”. Powyższa sentencja wywodzi się z prawa rzymskiego i w kontekście wypadku przy pracy nabiera dosłownego znaczenia. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest określona przez art. 15 Kodeksu pracy zasada zapewnienia przez …

Czytaj dalej