Państwowa Inspekcja Pracy

O tym, że pracodawcy nie zawsze przestrzegają praw pracowniczych, zarówno w drobnych, jak i poważnych kwestiach, nie trzeba nikogo przekonywać. Zapewne duży odsetek osób, które od dawna pracują zawodowo, ma…

0 Komentarzy

Praca dla Nieletnich

Poszukiwanie zatrudnienia przez osoby nieletnie nie jest w dzisiejszych czasach niczym dziwnym – coraz więcej młodych osób chce mieć własne pieniądze, zacząć stawiać pierwsze kroki w życiu zawodowym, uczyć się…

0 Komentarzy

Pomieszczenia Socjalne dla Pracowników

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców szereg obowiązków w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Rozporządzenie określa między innymi wymagania…

0 Komentarzy

Nieformalne Kontakty w Pracy

Z różnych powodów kobiety, ale też mężczyźni mogą decydować się na nieformalne kontakty w pracy. Często zaraz po zakończeniu nauki wielu absolwentów przez długi czas nie może znaleźć pracy, więc…

0 Komentarzy

Koszty Pracy w Polsce

Podstawowym i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa jest produkcja dóbr materialnych”[1]. Powyższe słowa pochodzą z pierwszych stron publikacji pod redakcją Kazimierza Sawickiego „Rachunek Kosztów”. Postawiona teza jest tak oczywista, że…

6 komentarzy

Wypadek przy Pracy

"Nieznajomość prawa szkodzi…". Powyższa sentencja wywodzi się z prawa rzymskiego i w kontekście wypadku przy pracy nabiera dosłownego znaczenia. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest określona przez art. 15…

1 Komentarz