Urlop bezpłatny – Czy warto sięgać po urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny jest jednym z rodzajów urlopu, jakie przysługują pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę. Różni się on jednak znacznie od urlopu wypoczynkowego czy na żądanie, gdyż pracownik za ten okres nie otrzymuje wynagrodzenia. Różnic jest jednak więcej.

Urlop bezpłatny

Rodzaje urlopów

Pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę mogą korzystać z różnych rodzajów urlopu, jakie gwarantuje im prawo pracy. Limit tych urlopów jest jednak ściśle określony. Gdy wykorzystamy w całości urlop wypoczynkowy, łącznie z dniami, które przysługują nam w ramach urlopu na żądanie, nie mamy już żadnej możliwości, aby wziąć sobie płatne wolne. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być urlop bezpłatny, którego długość może być różna w zależności od indywidualnych potrzeb.

Zobacz też:

Czym jest urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny jest rodzajem urlopu, w którym zawieszony jest stosunek pracy. Pracownik w czasie takiego urlopu jest zwolniony z wykonywania swoich obowiązków na rzecz pracodawcy, ale również nie przysługuje mu za ten okres wynagrodzenie. Zawieszenie stosunku pracy oznacza również, że firma nie płaci za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe. A co za tym idzie – traci w tym czasie prawo do świadczeń chorobowych, czyli zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Nawet jeśli w okresie urlopu bezpłatnego przydarzy się nam choroba, nie możemy skorzystać z takich świadczeń, jakie przysługują pracownikom.

W przepisach kodeksu pracy nie ma jednoznacznej informacji na temat limitu urlopu bezpłatnego. Teoretycznie można więc wziąć taki urlop zarówno na kilka dni, jak i na kilka lat. W praktyce jednak jest to okres krótszy, do trzech miesięcy. Jeśli pracownik potrzebuje dłuższego urlopu bezpłatnego, pracodawca najczęściej zastrzega sobie możliwość przerwania takiego urlopu z ważnych powodów. Urlop bezpłatny, zwłaszcza długoterminowy, jest dla pracodawcy obciążeniem. Musi bowiem opłacać za pracownika część składek, a jednocześnie musi też znaleźć dla niego zastępstwo i ponosić jego koszty.

Jak otrzymać urlop bezpłatny

Otrzymanie urlopu bezpłatnego, podobnie jak innych rodzajów urlopu, odbywa się na podstawie wniosku pracownika. Powinien on, najlepiej na piśmie, poinformować pracodawcę o czasie, w jakim chce skorzystać z takiego urlopu. Nie musi natomiast zamieszczać żadnego uzasadnienia i tłumaczyć pracodawcy, dlaczego chce skorzystać z takiego urlopu. Ale pracodawca również ma w tej kwestii prawa – może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego bez podania żadnej przyczyny. Odmowa najczęściej wiąże się z ważnym interesem pracodawcy, czyli zwykle chodzi o to, że pracownik w danym momencie ma obowiązki, które dla dobra całej firmy powinien wykonać.

Czy warto sięgać po urlop bezpłatny?

Urlop bezpłatny z pewnością nie jest dla pracownika korzystnym rozwiązaniem, szczególnie pod względem finansowym. Nie otrzyma bowiem za niego żadnego wynagrodzenia. Jest natomiast dobrą opcją w sytuacjach nagłych, gdy to wolne jest potrzebne, a pracownik wykorzystał już wszystkie przysługujące mu limity urlopowe. Może to być związane z koniecznością nagłego wyjazdu rodzinnego lub też z chęcią podjęcia innej pracy w czasie trwania urlopu bezpłatnego.

Korzystny jest natomiast fakt, że po urlopie można bez problemu wrócić do pracy i pracodawca nie może odmówić tego pracownikowi. Jeśli jednak okres urlopu, na jaki pracodawca się zgodził, minie, a pracownik nie wróci do wykonywania obowiązków zawodowych, pracodawca może automatycznie wypowiedzieć mu umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia i z winy pracownika.

Zanim więc sięgniesz po urlop bezpłatny, warto bardzo dobrze się zastanowić, czy faktycznie jest on niezbędny i czy w czasie przebywania na urlopie bez wynagrodzenia nie będziesz mieć z tego tytułu problemów finansowych. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest oszczędzanie urlopu wypoczynkowego i zostawienie sobie  kilku dni na urlop na żądanie, który można wziąć w sytuacjach nagłych.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz