Polska Klasyfikacja Działalności – Kogo dotyczy PKD

Każdy początkujący przedsiębiorca, który dopiero startuje na szerokich wodach własnej działalności i wypełnia wniosek rejestracyjny do CEIDG, spotyka się z koniecznością wpisania do niego kodu lub kodów PKD. Skrót ten, oznaczają Polską klasyfikację Działalności, a numer pełni funkcję statystyczną. Ale nie tylko – kod PKD określa również zakres działalności, na jaki może sobie pozwolić przedsiębiorca, a także związane z nim ewentualne obowiązki rejestracyjne czy koncesyjne.

Polska Klasyfikacja Działalności

Kogo dotyczy PKD

Z Polską Klasyfikacją Działalności raczej na co dzień się nie stykamy, stąd też nasza wiedza w tym temacie jest dosyć szczątkowa. Trzeba ją jednak pogłębić w momencie, gdy decydujemy się na prowadzenie własnej firmy, zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i różnego rodzaju spółek.

Kody PKD koniecznie trzeba podać już na etapie rejestracji wniosków w CEIDG ( w przypadku JDG) oraz w KRS ( Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku spółek). Bez tych informacji nasz wniosek nie przedzie, co znacznie wydłuży proces zakładania firmy.

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności to w pewnym uproszczeniu podział i pogrupowanie różnych rodzajów działalności gospodarczej, jaką wykonują wszystkie podmioty działające na rynku. Swój kod PKD muszą mieć nie tylko firmy działające w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, ale również te przedsiębiorstwa, które działają w formie różnych spółek.

PKD podaje się już na etapie rejestracji JDG czy spółki. Jeśli jednak z biegiem czasu i w miarę rozwoju firmy zakres działalności się rozszerza, trzeba do dokumentów rejestracyjnych dodać kolejne kody PKD. Firma nie może bowiem wykonywać działalności, której nie ma wpisanej w PKD.

Rozwój i zmiany klasyfikacji PKD

Polska Klasyfikacja Działalności weszła w życie w 2008 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Oprócz celów porządkowych służy również celom statystycznym. Pozwala na klasyfikowanie podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru REGON prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Dzięki zestawieniu kodów można przedstawiać narodową gospodarkę z perspektywy podziału pracy, rodzaju zatrudnienia, porównania z innymi krajami, a także porównania pomiędzy regionami. Aktualnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Działalności jest dostosowana do potrzeb statystyki europejskiej. W podziale PKD można znaleźć sekcje pogrupowane literowo od A do U, a więc jest ich całkiem sporo i każda dotyczy określonej gałęzi gospodarki.

Każda sekcja jest podzielona na działy, grupy, klasy i podklasy. Dział jest najszerzej ujętą formą działalności, podklasa natomiast jest najbardziej szczegółowo ujętym rodzajem działalności – został wprowadzony w celu wyodrębnienia tych działalności, które są charakterystyczne dla polskiej gospodarki.

Zobacz też: Profil Zaufany.

W jaki sposób ustalić numer PKD

Na początku działalności każdy przedsiębiorca musi ustalić swój główny, a także dodatkowe kody PKD. Najłatwiej jest to zrobić, korzystając z wyszukiwarki na stronie internetowej; biznes.gov.pl. Choć początkowo może to się wydawać skomplikowane, w rzeczywistości klasyfikacja kodów PKD jest pogrupowana w działy tematyczne, które dodatkowo dzielą się na podkategorie, co znacznie ułatwia znalezienie takiego kodu, który w stu procentach będzie odpowiadał zaplanowanej działalności.

Na etapie rejestracji dobrze jest podać więcej kodów PKD, niż mamy w najbliższych planach – takie długofalowe myślenie pomoże ograniczyć formalności w przyszłości, gdy będziemy chcieli rozwinąć działania firmy i zacząć realizować się na zupełnie innych polach niż dotychczas.

Późniejsza zmiana PKD jest bowiem w miarę prosta, jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku spółek trzeba natomiast spełnić dużo więcej formalności. Należy stworzyć odpowiednie uchwały i złożyć wniosek ze zmianami do Krajowego Rejestru Sądowego. Im więcej kodów PKD będziemy mieć od razu, tym mniej będzie z nimi problemów w przyszłości.

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz