Umowa o dzieło – Wady i zalety umowy o dzieło

Choć z perspektywy pracownika najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zatrudnienie, jest umowa o pracę, nie zawsze jest ona możliwa. Czasem pracodawcy lub zleceniodawcy o wiele chętniej decydują się na podpisywanie umów cywilno-prawnych. Jedną z nich jest umowa o dzieło, stosowana w wielu tak zwanych wolnych zwodach.

Umowa o dzieło

Co to jest umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilno-prawną, a więc odnoszą się do niej przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Podczas podpisywania umowy o dzieło nie powstaje stosunek pracy, a w umowie nie ma informacji o pracodawcy i zatrudnionym, a o wykonawcy i zlecającym. Umowa o dzieło podpisywana jest na wykonanie jakiegoś dzieła, może to być artykuł do gazety, sesja fotograficzna, remont mieszkania, projekt nieruchomości oraz wiele innych zadań, które spełniają definicję dzieła.

Umowa o dzieło daje wykonawcy sporą dowolność – nie podlega on zlecającemu w żadnej formie, musi jedynie wykonać dzieło zgodnie z wytycznymi i w określonym terminie. To dobre rozwiązanie dla freelancerów i wolnych strzelców, którzy nie chcą wiązać się stosunkiem pracy z jedną firmą, a zależy im na posiadania różnych źródeł dochodu.

Zobacz też: Umowa zlecenie.

Co znajduje się w umowie o dzieło

Umowa o dzieło powinna spełniać wszystkie wymogi pism formalnych, muszą więc znaleźć się w niej dokładne informacje o miejscu zawarcia umowy, dane zlecającego i wykonawcy, a także dokładnie opisany przedmiot umowy, czyli dzieło, jakie ma zostać wykonane. Im dokładniej będzie ono opisane, tym mniej później będzie problemów podczas odbioru. Wykonawca ma bowiem obowiązek usunąć usterki, ale jedynie te, które postały w wyniku jakichś jego zaniedbań.

W umowie o dzieło warto również zawrzeć dokładny termin wykonania dzieła. Tego rodzaju umowy powinny być terminowe i zawierać określone daty. Co prawda, przepisy nie zabraniają podpisywania umów o dzieło bezterminowo, wtedy jednak umowa o dzieło w niebezpieczny sposób zamienia się w praktyce w umowę o pracę, natomiast teoretycznie nie daje wykonawcy żadnych korzyści wynikających z zatrudnienia.

Umowa o dzieło powinna również zawierać informacje na temat wynagrodzenia dla wykonawcy. Powinno ono być również jasno sformułowane, aby nie pojawiały się w tej kwestii żadne wątpliwości. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku umów o dzieło wykonawca odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne szkody. Co więcej, nie może domagać się wyższego wynagrodzenia, nawet jeśli wykonał dużo większy zakres prac, jeśli nie skonsultował tego ze zleceniodawcą i nie powstał stosowny aneks do umowy.

Wady i zalety umowy o dzieło

Umowa o dzieło ma sporo zalet dla osoby, która decyduje się na taką formę zarabiania. Przede wszystkim, nie ma żadnych widełek, jeśli chodzi o czas i miejsce pracy – to wykonawca decyduje, gdzie i kiedy będzie wykonywał świadczenie. Najważniejszy jest bowiem rezultat, a nie droga do niego – oczywiście, pod warunkiem że będzie on zrealizowany terminowo. W przypadku umów o dzieło wykonawcy otrzymują najwyższą kwotę netto w porównaniu do innych form zatrudnienia. Nie ma bowiem obowiązku opłacania składek na ZUS i żadnych ubezpieczeń.

Ta zaleta może jednak chwilami zamieniać się w wadę – brak składek to także brak ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku choroby i niemożności wykonywania pracy, także brak zarobku. Umowa o dzieło nie jest zatrudnieniem, a więc wykonawca nie ma żadnych praw pracowniczych typu płatny urlop, płatne zwolnienia lekarskie, urlopy na żądanie itp.

Osoby, które decydują się na pracę na umowie o dzieło, najczęściej kierują się takimi zaletami, jak swoboda, sporo możliwości nawiązywania nowych relacji zawodowych, brak kierownictwa i sztywnych godzin pracy. Umowa o dzieło jest więc dobrym rozwiązaniem dla specjalistów w swojej branży, którzy świadomie rezygnują z etatu. Nie jest to natomiast dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na stabilnym i trwałym zatrudnieniu i na wszystkich związanych z tym benefitach. Zanim więc zdecydujesz się na podpisanie umowy o dzieło, warto rozważyć wszystkie jej plusy i minusy, aby ocenić, czy będzie ona opłacalna.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz