Umowa Zlecenie – Kiedy zawierać umowę zlecenie

Umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy firmą, a osobą, która na jej rzecz będzie wykonywała jakieś zadania. W odróżnieniu od umowy o dzieło zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za rezultat pracy, a za rzetelne wykonanie konkretnej usługi. W praktyce jednak w wielu firmach umowy zlecenie często stosowane są jako tańsza alternatywa dla klasycznych umów o pracę.

Umowa zlecenie

Realia rynku pracy w Polsce

Osoby, które poszukują zatrudnienia, najczęściej stawiają na firmy, w których mogą liczyć na podpisanie umowy o pracę. To najbardziej stabilna forma zatrudnienia, która gwarantuje wiele praw pracowniczych, zapewnia prawo do urlopu i minimalną krajową.

Niestety, polski rynek pracy nie oferuje wyłącznie tak solidnych form zatrudnienia – nadal sporo osób pracuje na umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. I nie ma w nich niczego złego, dopóki obie strony umowy są z tego zadowolone.

Na czym polega umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, którą reguluje kodeks cywilny, a nie kodeks pracy – podczas jej zawierania nie jest bowiem nawiązywany stosunek pracy. A to oznacza, że zleceniobiorcy nie przysługują prawa pracownicze, jakie mają etatowi pracownicy w danej firmie. Umowa-zlecenie nazywana jest często umową o świadczenie usług – jest zawiązywana po to, by zleceniobiorca wykonał w określonym czasie i na ustalonych w umowie warunkach konkretne zadania.

W umowie lecenie powinny znaleźć się wszystkie zapisy, które sprawią, że będzie to dokument ważny z punktu widzenia prawa. Muszą w niej być zawarte dane dotyczące zleceniodawcy i zleceniobiorcy, przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, czas trwania umowy, zasady wypowiedzenia, a także podpisy obu stron. Przepisy nie regulują natomiast, na jaki okres może być zawarta umowa zlecenie – może to być kilka dni, ale równie dobrze można ją zawrzeć nawet na kilka lat.

Kiedy zawierać umowę zlecenie

Umowa zlecenie na pewno będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli nie chcemy wiązać się tylko z jednym pracodawcą stosunkiem pracy. To także sprawdzone rozwiązanie dla osób, które pracują dorywczo, weekendowo lub póki co nie chcą pracować w etatowym wymiarze pracy.

Na umowę zlecenie warto się również zdecydować, jeśli mamy do czynienia z firmą, w której chcemy pracować, podobają się nam zarówno warunki pracy, jak i wynagrodzenia, ale pracodawca oferuje wyłącznie umowę zlecenie. Jeśli alternatywą jest brak innej formy zatrudnienia, umowa zlecenie na pewno będzie dobra na początek lub na czas poszukiwania etatowego zatrudnienia.

Zalety i wady umowy zlecenie

Praca na umowie zlecenie ma zarówno swoje jasne, jak i ciemne strony. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że możemy mieć w jednym czasie nie jedną, a dwie, a nawet kilka umów zlecenie, pod warunkiem że jesteśmy w stanie bez problemu wykonywać wszystkie zawarte w nich zadania. Jest to też rozwiązanie zdecydowanie łatwiejsze, jeśli chcemy umowę wypowiedzieć – najczęściej jest to możliwe ze skutkiem natychmiastowym, nie obowiązuje bowiem żaden okres wypowiedzenia. Zleceniobiorcy mogą również dobrowolnie odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu nawet pomimo braku etatu będą mogli korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Wśród minusów, jakie ma umowa zlecenie, warto wymienić fakt, że pracownikowi nie przysługuje minimalne wynagrodzenie za pracę, jak to jest w przypadku umów o pracę. Owszem, jest ustalona minimalna stawka godzinowa, jednak nie można liczyć na żadne dodatki, premie ani inne świadczenia pracownicze. Osoby zatrudnione na umowie zlecenie nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego, płatnej opieki nad dzieckiem, czy urlopu okolicznościowego.

Nie mają też zapewnionej ochrony przed zwolnieniem czy odprawy, gdy do rozwiązania umowy dojdzie nie z przyczyn pracownika. Jeśli więc szukasz pracy, a potencjalny pracodawca proponuje podpisanie jedynie umowy zlecenia, a nie umowy o pracę, warto rozważyć wszystkie wady i zalety takiego rozwiązania, a dopiero potem podjąć decyzję, czy się na nie zdecydujesz.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz