Zaświadczenie o zatrudnieniu – Gdzie jest wymagane

Zaświadczenie o zatrudnieniu to jeden z tych dokumentów, które prędzej czy później będą nam potrzebne. Oczywiście, o ile jesteśmy zatrudnieni w ramach jakiejkolwiek umowy o pracę. Jak powinno wyglądać takie zaświadczenie? Kiedy będzie potrzebne i jak długo jest ważne? Warto poznać, jak to wygląda od strony zarówno przepisów, jak i praktyki.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Gdzie i w jakich sytuacjach wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu wymagane jest przede wszystkim przez banki. Gdy ubiegamy się o jakikolwiek kredyt, niekoniecznie jedynie kredyt hipoteczny, ale również zwykły kredyt gotówkowy, bank chce mieć pewność, że posiadamy stałe źródło dochodu, z którego będziemy mogli regulować nasze comiesięczne zobowiązania.

Zaświadczenie może być również potrzebne przy ubieganiu się o różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej – wtedy powinny się na nim obligatoryjnie znaleźć także informacje o dochodach. Potwierdzić zatrudnienie muszą również rodzice, którzy chcą zapisać swoje pociechy do publicznego żłobka lub przedszkola. Jak wiadomo, są to instytucje mocno przepełnione, gdzie zawsze więcej jest chętnych niż wolnych miejsc. A pierwszeństwo przy zapisach mają dzieci rodziców pracujących.

Dokumentu może również wymagać sąd w różnych postępowaniach, w szczególności w sądzie rodzinnym i cywilnym. Zaświadczenie o zatrudnieniu nie jest więc – wbrew pozorom – dokumentem, który będzie nam potrzebny tylko w banku.

Jakie dane powinny znajdować się na zaświadczeniu i zatrudnieniu

Jak powinno wyglądać zaświadczenie o zatrudnieniu? Nie ma jednego, powszechnie obowiązującego wzoru, gdyż tego rodzaju zaświadczenia nie są tak regulowane w przepisach prawa pracy, jak chociażby świadectwo pracy. Każdy pracodawca, który zaświadczenia o zatrudnieniu wystawia swoim pracownikom od lat, ma jednak swoje niepisane zasady, według których wystawia takie dokumenty. Może również na prośbę pracownika dopisać konkretne informacje – sporo zależy od tego, do czego jest nam takie zaświadczenie potrzebne.

Standardowo w zaświadczeniu o zatrudnieniu powinny znajdować się dane firmy, dane pracownika razem z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania. Przyda się wskazanie stanowiska, na jakim zatrudniony jest pracownik, datę jego zatrudnienia, a także rodzaj umowy. To ważne szczególnie w przypadku ubiegania się o kredyt, gdzie najlepiej widziane są umowy na czas nieokreślony.

Czasami na zaświadczeniach o zatrudnieniu potrzebne są też informacje o dochodach – to też często wymogi banków, które na jednym dokumencie chcą mieć wszystkie informacje. Każde zaświadczenie o zatrudnieniu powinno być również podpisane i opieczętowane przez pracodawcę – wtedy potwierdza się jego wiarygodność.

Czy pracodawca ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu

Wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu nie jest obowiązkiem pracodawcy i nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach prawa pracy. Nigdzie więc nie jest zapisane, że pracodawca takie zaświadczenie wystawić musi. W praktyce jednak nikt nikomu nie robi problemów z przekazaniem takiego dokumentu.

Pracodawcy wystawiają swoim pracownikom takie dokumenty, oczywiście pod warunkiem, że wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem są zgodne z przepisami. Jeśli ktoś od swojego pracodawcy takiego zaświadczenia uzyskać nie może, ma możliwość wejścia na drogę sądową. Sądy takie spory rozstrzygają zawsze na korzyść pracowników.

Omawiając kwestie zaświadczenia o zatrudnieniu, warto również zadać sobie pytanie, jak długo taki dokument jest ważny? Okazuje się, że także to nie ma żadnego uregulowania w przepisach. Nie oznacza to jednak, że można w banku przy wniosku o kredyt pokazać zaświadczenie sprzed roku. Bank nie ma bowiem wtedy pewności, czy faktycznie nadal jesteśmy zatrudnieni w danej firmie. W większości banków i innych instytucji przyjmuje się 30 dni ważności zaświadczenia o zatrudnieniu. W niektórych miejscach może być to 3 miesiące.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz