Zwolnienie lekarskie – Wynagrodzenie za czas choroby

Choroba czy nagły wypadek mogą nas na jakiś czas wyłączyć z życia codziennego, a co za tym idzie – uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych. Pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, nie muszą się jednak obawiać, że za czas choroby nie otrzymają żadnego wynagrodzenia. Mają możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, a okres przebywania na nim jest płatny w 80 procentach.

Zwolnienie lekarskie

Kiedy można otrzymać zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie przysługuje osobom, w przypadku których lekarz stwierdził czasową niezdolność do pracy. Wystawiane jest przez lekarza, który prowadzi leczenie. Nie ma więc możliwości, aby otrzymać zwolnienie na konkretną jednostkę chorobową od lekarza, który zajmuje się zupełnie inną specjalizacją. Warto natomiast wiedzieć, że zwolnienie lekarskie może być wystawione niezależnie od miejsca konsultacji – zarówno w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, jak i u lekarza prywatnego możemy otrzymać L4.

Zwolnienie lekarskie co do zasady wystawiane jest od dnia wizyty pacjenta u lekarza bądź od dnia następnego. W wyjątkowych przypadkach, gdy lekarz uzna, że pracownik był niezdolny do pracy wcześniej, może wystawić zwolnienie wsteczne na okres maksymalnie 3 dni.

Zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikowi nie tylko z tytułu jego własnego choroby, ale również na opiekę nad chorym dzieckiem, małżonkiem lub rodzicem. W przypadku dzieci do 14 roku życia można otrzymać w skali roku 60 dni zwolnienia lekarskiego. Natomiast w przypadku dzieci starszych – 14 dni zwolnienia. Pracownicy, którzy przebywają na L4 na siebie lub na dziecko, mogą wychodzić z domu, ale jedynie w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Jeśli ktoś wpadnie na pomysł, by w czasie dłuższego zwolnienia lekarskiego wybrać się na przykład na wakacje, a przytrafi mu się kontrola, może się okazać, że trzeba będzie oddać nienależnie pobrane środki wynagrodzenia za czas choroby.

Wynagrodzenie za czas choroby

Osoby, które zachorują, nie muszą się obawiać, że nie będą miały środków do życia, bo w czasie choroby nie zarobią. Osoby zatrudnione na umowie o pracę zawsze mogą liczyć na wynagrodzenie za czas choroby. Natomiast osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych otrzymają wynagrodzenie jedynie wtedy, gdy podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Pracownicy, którzy przebywają na L4 mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, które wynosi 80 procent jego zwykłego wynagrodzenia. W przypadku pracowników poniże 50 roku życia pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe za 33 dni, a w przypadku pracowników starszych – za 14 dni. Po tym czasie, jeśli pracownik nadal przebywa na L$, przechodzi na zasiłek wypłacany przez ZUS.

Oczywiście, są od tego wyjątki. Możliwe jest otrzymanie 100 procent wynagrodzenia, jeśli L4 związane jest z wypadkiem w drodze lub z pracy, z chorobą przypadającą na okres ciąży, a także w przypadku pracowników, którzy poddają się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek i narządów.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie

Jeszcze kilka lat temu zwolnienia lekarskie były wystawiane w formie papierowej, a pracownicy mieli obowiązek dostarczyć je pracodawcy w ciągu siedmiu dni. Od 1 grudnia 2018 roku uległo to sporym zmianom – weszły bowiem w życie tak zwane e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie. Takie zwolnienia online są sporym ułatwieniem dla tych osób, które są chore na tyle, że nie mają możliwości osobiście dostarczyć zwolnienia pracodawcy. Co więcej, usprawniają one przepływ informacji pomiędzy pracodawcą, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a lekarzem, który wystawiał zwolnienie.

Zwolnienia w formie elektronicznej są też dużo trudniejsze do sfałszowania, co ogranicza nadużycia w tej sferze. Pracodawca ma również możliwość niemal natychmiastowego wystąpienia do ZUS-u z wnioskiem o kontrolę zasadności zwolnienia w przypadku konkretnego pracownika

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz