Przykładowy BiznesPlan

 • Post author:
 • Post last modified:29 marca 2024
 • Post category:Biznes

Uruchamianie nowego przedsięwzięcia biznesowego nie jest łatwe. Wszystko trzeba dokładnie zaplanować i zorganizować. Poniżej znajdziesz przykładowy BiznesPlan, firmy świadczącej usługi remontowo-budowlane.

Przykładowy BiznesPlan

Najważniejsze elementy opracowania

 • Wprowadzenie
 • Streszczenie biznes planu
 • Prezentacja przedsięwzięcia
 • Charakterystyka kadry kierowniczej
 • Plan organizacyjny
 • Plan marketingowy
 • Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 • Opis i analiza otoczenia – klientów i konkurentów
 • Plan finansowy
 • Analiza wrażliwości
 • Załączniki

Wprowadzenie

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest świadczenie  usług remontowo–budowlanych. Siedziba firmy wraz z pomieszczeniem magazynowym, biurowym oraz socjalnym, znajdowała się będzie na terenie prywatnej posesji właściciela firmy. Przewidywany obszar działalności to powiat żniński oraz powiaty przyległe.

Ogólny koszt uruchomienia przedsięwzięcia to ok. 80 tys. zł. w tym:

 • Kredyt bankowy w kwocie 40 tys. zł.
 • Środki własne w kwocie 40 tys. zł.

Planowane rozpoczęcie działalności: 1 lutego 2015 r.

Przykładowy BiznesPlan, streszczenie

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest świadczenie usług remontowo budowlanych. W zależności od potrzeb klientów będziemy zajmować się budową domów zarówno w stanie surowym oraz deweloperskim. Znaczącą część działalności firmy będą również stanowiły remonty, które podobnie jak budowa, będą wykonywane w szerokim zakresie.

Klientami firmy będą przeważnie osoby prywatne, ale nie wykluczona jest również współpraca z przedsiębiorstwami czy instytucjami. Po wielu latach pracy w budownictwie doszedłem do wniosku, że kluczem do sukcesu w tej branży będzie zagospodarowanie luki pomiędzy małymi, rodzinnymi, często jedno lub kilkuosobowymi firmami, a tymi dużymi, zatrudniającymi kilkaset osób.

Problemem tych mniejszych jest brak możliwości podjęcia się większych zleceń, natomiast duże firmy często generują wysokie koszty, co bezpośrednio przekłada się na wysokie ceny oferowanych przez nie usług. Ta swego rodzaju „uniwersalność” mojej firmy, zostanie osiągnięta przez zbudowanie specyficznej struktury firmy, składającej się z niezależnych brygad, których ilość i skład będzie można dowolnie modyfikować.

Bardzo ważnym też warunkiem powodzenia przedsięwzięcia, będzie odpowiedni dobór ludzi, czym między innymi będę zajmował się osobiście. Szczegółowy opis struktury przedsiębiorstwa oraz sposobu zarządzania, znajdzie się w dalszej części prezentacji.

Siedziba firmy, pomieszczenia magazynowe, biurowe i socjalne, znajdować się będą na terenie mojej prywatnej posesji, co znacząco zmniejsza stałe koszty funkcjonowania. Ma ona dobrą lokalizację niedaleko centrum miasta, i co ważne znajduje się tam już odpowiedni budynek gospodarczy, który niedużym nadkładem finansowym będzie można zaadaptować na potrzeby działalności. Między innymi dzięki temu całkowity koszt uruchomienia firmy, oraz zabezpieczenia funkcjonowania przez pierwszy kwartał, powinien zamknąć się w kwocie 80 tys. zł. Z tego tylko połowa będzie pochodziła z kredytu bankowego.

Prezentacja przedsięwzięcia

Rejestracja firmy oraz formalne uruchomienie jej działalności planowana jest na początek lutego 2015 r. Jednak pierwsze usługi będą świadczone nie wcześniej niż w marcu. Data rozpoczęcia działalności związana jest z rozpoczęciem wiosennego „sezonu budowlanego”, a czas od początku lutego pozwoli na znalezienie odpowiednich pracowników i przygotowanie siedziby firmy. Ważne jest też jak najszybsze pozyskanie klientów, dlatego od samego początku będzie prowadzona intensywna kampania reklamowa.

Początkowa faza działalności firmy wymusza niejako skupienie się na klientach indywidualnych, których stosunkowo łatwo pozyskać, oraz na drobnych usługach remontowych, wykończeniowych czy malarskich. Jednak w miarę upływu czasu, rozwoju firmy oraz zdobywania pozycji na rynku, zakres wykonywanych usług będzie się zwiększał. Wynika to bezpośrednio z faktu, że budowa nowego budynku, czy remont dużego obiektu użyteczności publicznej, wiąże się z określonym „kalendarzem” i planowany jest z dużym wyprzedzeniem , a nierzadko również wymaga rozpisania przetargu.

Poniżej przykładowe usługi które firma będzie świadczyć

 • Usługi ogólnobudowlane przygotowanie placów budowy (prace ziemne), wykonanie fundamentów, wykonywanie ścian, stropów, wykonywanie ogrodzeń, itp.. Wykonywanie szamb, kanalizacji i melioracji terenu,
 • Usługi remontowe wykonywanie tynków, montaż płyt kartonowo–gipsowych, wykonywanie elewacji budynków, docieplanie budynków, usługi malarskie

Każdy klient będzie mógł liczyć na szybką wycenę inwestycji, oraz bezpłatną poradę wykwalifikowanego pracownika.

Charakterystyka kadry kierowniczej

Przedsiębiorstwo będzie prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, a co za tym idzie właściciel odpowiada w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy, zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym. Niesie to za sobą pewne ryzyko dla właściciela, jednak gwarantuje przedsiębiorcy pełnie kompetencji decyzyjnych.

Struktura organizacyjna firmy nie będzie skomplikowana. Na pierwszym poziomie będzie właściciel, który jednoosobowo podejmuje wszystkie istotne decyzje. Na drugim poziomie, jako bezpośredni podwładni znajdą się kierownicy brygad, magazynier-koordynator, oraz pracownik organizujący pracę biura, natomiast trzeci poziom to członkowie brygad.

Struktura-organizacyjna-firmy

Przykładowy BiznesPlan, plan organizacyjny

Brygadzista będzie bezpośrednim przełożonym członków swojej grupy, będzie okresowo oceniał ich pracę oraz weźmie udział w procesie rekrutacyjnym. Brygadziści będą stanowili główny filar przedsiębiorstwa i to od ich pracy będzie zależało sprawne i właściwe wykonywanie usług. Dlatego muszą to być doświadczeni fachowcy, dobrze znający branżę. Będą zatrudniani na umowę o pracę z pensją ok. 3.500 zł. brutto.

Magazynier – koordynator zajmować się będzie prowadzeniem magazynu narzędziowego oraz materiałowego. Do jego obowiązków będzie należało wydawanie i odbiór sprzętu od poszczególnych brygad, oraz utrzymanie go w odpowiednim stanie. Obejmie on również funkcję zastępcy właściciela, co zapewni sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie nieobecności szefa. Zatrudniony on będzie na podstawie umowy o pracę z pensją ok. 3.000 zł. brutto.

Pracownik biura odpowiadać będzie za obsługę klientów, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla firmy oraz organizowanie pracy właściciela zakładu. Pracownik ten będzie również dbał o dokumentację księgową, prowadzoną w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przy wsparciu biura rachunkowego. W początkowej fazie działalności zatrudniony będzie stażysta, co pozwoli ograniczyć koszty na czas rozwoju firmy.

Członkowie brygad będą wykonywać prace zlecone im przez brygadzistów. Zatrudniani będą na podstawie umowy o pracę z pensją ok. 2.000 zł. Brutto, która powiększana będzie o premie uznaniową za dobre wyniki w pracy. O zatrudnieniu konkretnego członka brygady, oraz o przyznawanych premiach, będzie decydował brygadzista, po konsultacji z właścicielem.

Plan marketingowy

Dobra strategia marketingowa jest podstawowym narzędziem do zdobycia udziału w rynku. Możemy tutaj wymienić trzy główne elementy; strategię cen, strategię promocji i strategię dystrybucji. Jeżeli chodzi o strategię cenową, to nie ma tutaj zbyt wielkiego pola manewru, gdyż nadmierne zaniżanie cen może powodować obniżenie jakości świadczonych usług. Bardziej efektywne może okazać się podnoszenie jakości usług przy cenie porównywalnej do tej oferowanej przez konkurentów, a zdobywanie rynku zapewnić sobie dobrą strategią promocji i dystrybucji.

Dzięki wspomnianej już wcześniej korzystnej lokalizacji siedziby firmy, znaczące dla promocji firmy będzie umieszczenie dużego szyldu oraz banera reklamowego na ogrodzeniu posesji. Ponadto wydrukowane będą ciekawe graficznie ulotki oraz wizytówki. Reklama w lokalnych mediach oraz w internecie pozwoli na szybkie dotarcie do dużego grona potencjalnych klientów.

W dalszej perspektywie czasowej, spodziewam się również zleceń od instytucji które wybierają wykonawców w przetargach. Wyszukiwaniem takich przetargów oraz przygotowaniem oferty, będę zajmował się osobiście.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Wiele czynności mających na celu analizę rynku, liczbę konkurentów czy opracowanie planu działań organizacyjnych, zostało już przeprowadzonych. Negocjacje z potencjalnymi dostawcami materiałów będą prowadzane na bieżąco w miarę rozwoju firmy i rosnących potrzeb. Na terenie Żnina znajduje się też hurtownia budowlana dużej sieci zagranicznej, oferująca bardzo korzystne ceny. Ogólny zarys harmonogramu realizacji przedsięwzięcia został zaprezentowany wcześniej, jednak warto teraz uporządkować planowane kroki chronologicznie i rozwinąć poszczególne z nich.

Styczeń 2015

 • Rekrutacja pracowników na stanowiska brygadzistów.
 • Załatwienie formalności związanych z rejestracją firmy

Luty 2015

 • 1 luty formalne uruchomienie działalności
 • Podpisanie umów o pracę z dwoma brygadzistami
 • Rozpoczęcie rekrutacji członków brygad
 • Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń
 • Przygotowanie siedziby firmy przy pomocy zatrudnionych już pracowników.
 • Leasing samochodów dostawczych dla dwóch brygad – Zakup niezbędnych narzędzi oraz odzieży roboczej.
 • Przeprowadzenie akcji reklamowej

Marzec 2015

 • Zatrudnienie członków brygad, magazyniera oraz pracownika biura
 • Faktyczne uruchomienie działalności
 • Wykonanie pierwszych zleceń i poszukiwanie kolejnych

Opis i analiza otoczenia – klientów i konkurentów

Miasto powiatowe Żnin, w którym będzie zlokalizowana siedziba firmy, możemy zaliczyć do niewielkich. Zamieszkuje tam ok. 15 tys. mieszkańców, a w całym powiecie ok. 70 tys. Dlatego zasięgiem działalności planuje objąć również powiaty sąsiednie i takie miasta jak Gniezno, Bydgoszcz czy Inowrocław. Dodatkowym atutem jest planowana w najbliższych latach budowa drogi S5, co wpłynie pozytywnie na rozwój powiatu, oraz znacznie skróci czas przejazdu do Bydgoszczy, Gniezna czy Poznania.

Skupiając się jednak na razie na lokalnym rynku, działa tutaj już od wielu lat kilka większych firm zatrudniających po kilkadziesiąt osób, które mają ugruntowaną pozycję, oraz kilkanaście czy kilkadziesiąt drobnych, jedno lub kilkuosobowych. Duże firmy najczęściej realizują budowy i remonty dużych obiektów, jako wykonawcy typowani są w przetargach, a drobnych zleceń dla klientów indywidualnych zwyczajnie nie opłaca im się wykonywać. Inaczej sytuacja wygląda z jedno lub kilkuosobowymi firmami, które wykonują wyłącznie drobne zlecenia dla klientów indywidualnych, nie są na tyle zorganizowane, żeby przygotować ofertę przetargową, a często też działają w szarej strefie, co dodatkowo je ogranicza.

Przykładowy BiznesPlan, plan finansowy

Rachunek zysków i strat

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości

Przykładowy BiznesPlan, załączniki

 1. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości.
 2. Potwierdzenie salda rachunku bankowego.
 3. Kopie świadectw pracy potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie w branży budowlanej
5/5 - (7 votes)

Dodaj komentarz