Studium Wykonalności Projektu – Harmonogram produkcji

Feasibility Study, czyli studium wykonalności przeprowadza się głównie w celu oceny rentowności dużego projektu. Dokument wyjaśnia uzasadnienie celu wykonywania danej inwestycji, i stanowi jej plan. Z tego wpisu dowiesz się jak w kilku podstawowych krokach przeprowadzić studium wykonalności projektu.

Studium Wykonalności Projektu

Szablon studium wykonalności projektu w kilku krokach

Opis propozycji biznesowej

Jasno przedstaw uzasadnienie pomysłu na biznes i charakter firmy np. zarabianie w Internecie. Przedstaw przegląd tego, co firma zamierza osiągnąć, np. cele sprzedażowe / obrót, udział w rynku, poziomy zysków, rodzaje i liczby zatrudnienia itp. Zidentyfikuj swój model biznesowy, tj. strumienie przychodów i kosztów. Proponowana struktura prawna, np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością itp. Ustal cele sprzedaży na pierwsze trzy lata.

Studium wykonalności projektu, kluczowe założenia

Proszę podać dane liczbowe dotyczące kosztów rozpoczęcia działalności, dostępności finansowania (kapitał i dług), preferowanej lokalizacji, pewności dostaw, dostępu do kanałów dystrybucji.

Szczegóły produktu / usługi

Wymagany jest szczegółowy opis proponowanego produktu / usługi. Należy podać zastosowanie (a), do jakich może zostać wykorzystany, jego unikalną propozycję sprzedaży (USP), a także szczegóły techniczne i dotyczące wydajności.

Harmonogram produkcji / usług, w tym ustalenia dotyczące dostaw

Jasno określ faktyczny proces produkcji i dostawy towarów / usług, tj. W jaki sposób proponujesz wytworzyć produkt lub zrealizować usługę. Określić, w stosownych przypadkach, źródła i koszty surowców, maszyn i wyposażenia itp.

Rynek i baza klientów, w tym analiza konkurencji

Będzie to wymagało przeglądu rynku, tj. Wielkości rynku, trendów, charakteru konkurencji, ich przewag i słabości konkurencyjnych, udziałów w rynku, cech / profilu klientów, tj. Segmentów rynku i rynków docelowych, zachowań zakupowych. Zidentyfikuj szanse i zagrożenia. Rozpoznaj swoje mocne i słabe strony. (SWOT) Opracuj proponowaną strategię marketingową, tj. Ceny, dystrybucję / lokalizację i promocję.

Wymagania finansowe

Oszacowanie wymaganej inwestycji początkowej – krótko-, średnio- i długoterminowej. Sposób finansowania tj. Kapitał własny, kredyt bankowy. Prognozy finansowe na pierwsze trzy lata działalności.

Kierownictwo / Pracownicy

Określ liczbę i typ wymaganych umiejętności osób. Dostępność, rekrutacja i selekcja.

Wnioski i zalecenia

Interpretacja wyników Studium wykonalności i jego implikacji dla Twojego modelu biznesowego.

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz