Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Posiadanie umowy o pracę, szczególnie na czas nieokreślony lub na wiele lat to dla wielu pracowników wymarzona opcja. Mają wtedy szereg korzyści, jakie są zawarte w przepisach kodeksu pracy, ale również obowiązki. Jeśli chcą zakończyć pracę, muszą liczyć się ze spełnieniem pewnych formalności. Konieczne jest formalne rozwiązanie umowy o pracę, które najczęściej poprzedza wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Z taką inicjatywą może wyjść zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Zanim zdecydujesz się rozwiązać umowę o pracę

Jeśli chcemy rozwiązać umowę o pracę, warto przede wszystkim przeanalizować, jakie mamy możliwości do wyboru i jakie konsekwencje one za sobą niosą. Wiele zależy od tego, jak długo pracownik jest zatrudniony w danej firmie, ile wynosi okres wypowiedzenia, czy osoba, która chce się zwolnić, ma już na oku inną pracę, a także czy łączą ją pozytywne relacje z pracodawcą.

Zatrudnienie, a co za tym idzie, także zarobki i środki do życia są na tyle istotne, że nie warto podejmować decyzji pod wpływem chwili czy emocji. Zawsze należy bardzo uważnie przeanalizować wszelkie dostępne opcje.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Kolejnym – gdy umowa rozwiązuje się sama wraz z upływem czasu, na który została zawarta. Jeśli pracodawca nie zaproponuje pracownikowi kolejnej umowy, traci on zatrudnienie wraz z datą, która na umowie je kończy.

Rozwiązanie umowy o pracę możliwe jest również za wypowiedzeniem (poprzez oświadczenie jednej ze stron) lub bez wypowiedzenia (również poprzez oświadczenie jednej ze stron). Porozumienie stron wydaje się najbardziej korzystne z perspektywy pracodawcy, nie zawsze jest to jednak dobre rozwiązanie dla pracownika. Zanim więc zdecyduje się on na taką formę zakończenia pracy, powinien rozważyć zarówno plusy, jak i minusy.

Czym jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron polega na rozwiązaniu stosunku pracy w ustalonym przez obie strony terminie, a także na akceptowanych przez obie strony warunkach. Jest to więc opcja dla osób, które chcą rozstać się z pracodawcą w zgodzie i są w stanie pewne kwestie negocjować. Na taką formę zakończenia pracy często decydują się pracownicy, którzy mają już na oku nowe, najczęściej lepsze zatrudnienie i chcą szybko rozwiązać stosunek pracy bez okresu wypowiedzenia.

W przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w danej firmie dłużej niż trzy lata, okres wypowiedzenia wynosi aż 3 miesiące. To sporo dla kogoś, kto chciałby pracę zmienić praktycznie z dnia na dzień. Porozumienie stron daje taką możliwość. Co ciekawe, można je zastosować także wtedy, gdy wcześniej któraś ze stron wypowiedziała umowę w inny sposób. 

Pracownik, który z własnej inicjatywy decyduje się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, musi liczyć się z tym, że nie będzie mu przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze 90 dni po ustaniu zatrudnienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy porozumienie stron następuje w wyniku likwidacji firmy, jej upadłości lub zmniejszenia zatrudnienia. Jeśli więc ktoś decyduje się na zakończenie pracy w danej firmie, a jednocześnie nie ma pewnego kolejnego zatrudnienia, powinien zastanowić się, czy w takiej sytuacji będzie to opłacalne.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron może napisać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Druga strona powinna natomiast zaakceptować warunki wypowiedzenia, ewentualnie negocjować zmianę konkretnych zapisów. Wzory wypowiedzeń można bez problemu znaleźć w internecie, jednak samodzielne napisanie takiego pisma również nie powinno być trudne. Zwykle jest to kilka zdań, choć warto pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad pism formalnych.

Wypowiedzenie powinno być opatrzone miejscowością i datą, zawierać dane pracodawcy oraz pracownika. Koniecznie trzeba podać datę zawarcia umowy i do kiedy miała obowiązywać, a także proponowany termin zakończenia umowy oraz termin, w którym pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz