Medycyna Pracy – Zakres badań kontrolnych

Kontakt z lekarzem medycyny pracy miał co najmniej raz każdy pracownik, który jest zatrudniony w jakiejkolwiek firmie. Bez ważnych badań lekarskich i zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy nie można bowiem podjąć zatrudnienia. Każdy pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie nowego pracownika, musi w pierwszej kolejności wysłać go na badania do lekarza medycyny pracy. Zakres tych badań będzie się różnił w zależności od stanowiska i obowiązków, jakie pracownik będzie w jego ramach wykonywał.

Medycyna pracy

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy zajmuje się ochroną zdrowia pracowników w ramach tak zwanej profilaktyki zdrowotnej. Można więc w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że trafiają do niego głównie osoby zdrowe. Medycyna pracy nie leczy, a ocenia stan zdrowia, a także to, czy nie ma przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

W gabinecie lekarza medycyny pracy przeprowadzane są takie badania, jak pomiar ciśnienia, badania osłuchowe serca, czasem spirometria, jeśli jest wymagana do pracy na określonym stanowisku. W przypadku pracowników biurowych obowiązkowa jest wizyta u okulisty, który ocenia stan wzroku, a w razie potrzeby zaleca stosowanie okularów do pracy. Te zresztą można później zakupić z dopłatą z zakładu pracy.

Lekarz medycyny pracy może również korzystać z pomocy innych specjalistów – laryngologów, psychologów, foniatrów. Każde stanowisko pracy ma swoje specyficzne wymagania, dlatego też mogą być nieco inne przeciwwskazania. Na podstawie badań lekarz wystawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Jeśli w przyszłości pracodawca będzie chciał przenieść pracownika na zupełnie inne stanowisko, konieczne będzie wykonanie badań u lekarza medycyny pracy jeszcze raz.

Jak często wykonuje się badania kontrolne i profilaktyczne

Częstotliwość badań u lekarza medycyny pracy jest bardzo dokładnie opisana w przepisach. Należy je robić nie częściej niż raz w roku, ale również nie rzadziej niż raz na pięć lat. Co więcej, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i wieku pracownika częstotliwość badań może nieco się różnić.

Standardowo badania wykonuje się co dwa lata. Warto jednak mieć na uwadze, że lekarz medycyny pracy może określić w zaświadczeniu, jak długo jest ważne badanie. Krótko mówiąc – pracownik, który jest dopuszczony do pracy, nie jest do niej dopuszczony bezterminowo. Regularnie w ramach badań musi potwierdzać, że nadal jest zdolny do pracy.

Jaki jest zakres badań kontrolnych i kto im podlega

Badania kontrolne u lekarza medycyny pracy mają różny zakres w zależności od stanowiska. Nieco inne są wymagania w przypadku pracy biurowej, a inny zakres badań przechodzą pracownicy zatrudnieni na wysokościach, w magazynach czy jako kierowcy. Ci ostatni muszą między innymi przechodzić systematyczne badania psychologiczne. Badaniom kontrolnym podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę.

Nie są więc one obowiązkowe w przypadku osób, które pracują na umowach cywilnoprawnych. Choć wykonanie badania okresowego to obowiązek pracownika, w rzeczywistości to na pracodawcy spoczywa dużo większa odpowiedzialność. Przede wszystkim, musi on pilnować terminów badań – zarówno pracowników dopiero zatrudnianych, jak i osób, które trzeba wysłać na badania okresowe. Co więcej, to pracodawca płaci za takie badania – pracownik nie musi więc się obawiać, że będzie musiał pokryć koszty z własnej kieszeni.

Medycyna pracy, kto płaci za badania lekarskie

Większość pracodawców, szczególnie tych większych, ma podpisane umowy z konkretnymi przychodniami medycyny pracy. Pracownicy kierowani na badania nie muszą więc samodzielnie szukać specjalistów z tego zakresu. Choć badania okresowe bywają dla niektórych osób męczącym i uciążliwym obowiązkiem, nie warto ich unikać nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy.

Badania okresowe pozwalają na sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia – zdarza się, że lekarz medycyny pracy wykrywa nieprawidłowości, z którymi wysyła pacjenta do innych specjalistów. Dzięki regularnym badaniom kontrolnym często możliwe jest wykrycie choroby w jej wczesnym stadium, a to znacznie zwiększa szanse na wyleczenie.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz