Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych form pracy na własny rachunek. Założenie jdg jest dosyć proste i obecnie odbywa się przy minimum formalności. Warto jednak pamiętać, że takie rozwiązanie ma zarówno woje plusy, jak i minusy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Największą zaletą prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest praca na własny rachunek. Osoby, które decydują się na takie rozwiązanie, najczęściej podkreślają takie zalety, jak brak przełożonych, pełen wpływ na funkcjonowanie firmy, a także w większości przypadków lepsze zarobki. Gdy pracujemy na własny rachunek, możemy w ramach tego samego zawodu zarobić więcej niż gdybyśmy byli związani etatem z jedną firmą.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia działalności w naszym kraju. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na taką formę działalności, nie potrzebują żadnego kapitału na start, mogą zaczynać praktycznie od zera, choć w praktyce wiele zależy od tego, w jakiej branży się obracają i co planują robić. Bezpłatne jest również samo założenie działalności, czyli rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić osobiście w urzędzie miasta lub gminy, ale również możliwe jest dokonanie wpisu do rejestru przez internet na stronie CEIDG. Takie rozwiązanie, wzorowane na zasadzie jednego okienka, pozwala w ramach jednego wniosku załatwić niemal wszystkie formalności. Zastępuje on wielodniowe chodzenie po urzędach.

Dużą zaletą prowadzenia działalności gospodarczej jest elastyczność w jej otwieraniu i zawieszaniu – kiedy chcemy, możemy błyskawicznie zawiesić działalność. Korzyścią są również niskie koszty obsługi księgowej (przy odrobinie wysiłku można księgowością zajmować się osobiście), a także wybór formy opłacania podatków.

Niestety, podobnie jak inne formy prowadzenia działalności, jdg ma również minusy. Przede wszystkim, obowiązkowo trzeba odprowadzać comiesięczne składki do ZUS. A te sukcesywne z roku na rok rosną i są sporym obciążeniem dla każdego, szczególnie początkującego przedsiębiorcy. Minusem jest również fakt, że osoba prowadząca jdg odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem za firmowe zobowiązania. Jeśli firma będzie miała jakieś zadłużenia, możliwe jest ich egzekwowanie z majątku prywatnego.

Kiedy trzeba zarejestrować działalność gospodarczą

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem działalności gospodarczej, warto wiedzieć, że przepisy dopuszczają prowadzenie działalności nierejestrowanej. Jest to możliwe w sytuacji, gdy w ostatnich 60 miesiącach nie prowadziłeś działalności gospodarczej, a miesięczne przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie rozwiązanie dostępne jest jednak dla osób, które mają niewielki przychód i raczej nie sprawdza się w przypadku osób, które chciałyby, żeby działalność była ich jedynym źródłem dochodu.

Działalność gospodarczą należy zarejestrować najpóźniej w dniu, w którym chcemy rozpocząć prowadzenie działalności. Czyli rozpoczynamy działalność wtedy, gdy faktycznie złożymy wniosek o wpis do CEIDG. Nawet jeśli formalnie nie mamy jeszcze potwierdzenia tego wpisu, będzie on dokonany z datą, w której złożyliśmy wniosek.

Rejestracja działalności w ZUS

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rejestracji w ZUS. Przedsiębiorcy występują w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w podwójnej roli – jako płatnicy składek, czyli podmioty opłacające składki na ubezpieczenia swoje i swoich pracowników, a także jako osoby ubezpieczone. Jako płatnik składek rejestrujemy się automatycznie podczas dokonywania wpisu rejestracyjnego do CEIDG. ZUS otrzymuje te dane i na tej podstawie przygotuje dla nas wszystkie niezbędne zgłoszenia. Obowiązek opłacania składek ZUS jest obligatoryjny – nie ma możliwości, by go uniknąć czy z niego zrezygnować. Zgłoszenie do ubezpieczenia należy wykonać w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz