Afiliacja i Programy Partnerskie

Współczesny marketing, dynamicznie zmieniający się i rozwijający, zmienia się. Wykorzystuje afiliację, bazującą na wielostronnym współdziałaniu i przemyślanych programach partnerskich. Z tego wpisu dowiesz się, czym jest afiliacja, oraz jak możesz na niej zarobić.

Afiliacja i Programy Partnerskie

Czym jest afiliacja

Afiliacja obecnie stanowi podstawę skutecznych i efektywnych, przemyślanych procesów marketingowych. Wykorzystuje specjalnie stworzone programy marketingowe, bazujące na zgodnym współdziałaniu wielu podmiotów – partnerów, nazywanych afiliantami. Konkretnie uzyskane przez nich efekty działań są policzalne i jasno przedstawiają skuteczność prowadzonych ruchów marketingowych. Takim pożądanym efektem jest zakup dokonany przez internautę na stronie internetowej reklamodawcy czy samo wypełnienie przez niego formularza.

W celu uzyskania efektów, klient wabiony jest na landing page, czyli stronę reklamodawcy. Partnerzy działań wykorzystują w tym celu program witryn zbieżnych tematycznie z działalnością prowadzoną przez reklamodawcę lub z asortymentem przez niego oferowanym. Pośrednio, skutecznie i wprost do zamierzonego celu!

Programy partnerskie zawsze są celowo przygotowane i wykorzystują pozycjonowanie w Google lub Google AdWords, wykorzystują widżety, bannery czy nagrania video zawierające zaszyte linki. Wszystko to w celu uzyskania wcześniej zdefiniowanych efektów!

Afiliacja – wspólne działania partnerów

Afiliacja w procesach marketingowych tworzy sieć współdziałania partnerów – afiliantów, którzy są niezależnymi specjalistami od marketingu wynagradzanymi za konkretny, osiągnięty efekt. To nie tylko same czynności marketingowe, a przemyślany system zatrudnienia afiliantów, którzy odpowiedzialni są za efektywne operacyjnie działania zmierzające do osiągnięcia zaplanowanego celu. Afiliacja zatem prowadzi do wspólnego punktu – efektu i sukcesu z przeprowadzonej kampanii reklamowej.

Afiliacja to współdziałanie reklamodawcy z jego partnerami w procesie kampanii reklamowej. Partnerzy tworzą reklamodawcy specjalne programy partnerskie, które doprowadzają do wcześniej ustalonych efektów.

Programy partnerskie jako forma współpracy

Programy partnerskie nie są tanią reklamą, dlatego w ten sposób najczęściej promowane są produkty jubilerskie, usługi finansowe lub edukacyjne, czy e-booki – wszystkie bazujące na wysokich marżach. Kampania rozliczana jest najczęściej na podstawie udziału w wartości sprzedaży – Pay Per Sell, ale nie tylko. Pay Per Lead – wypełnienie formularza lub pozostawienie numeru telefonu, Pay Per Click – za unikalnego użytkownika, lub Pay Per Call, za każde połączenie wykonane do reklamodawcy są również wykorzystywane w procesie rozliczeniowym.

Efekt zatem jest mierzalny i łatwo policzalny! Reklamodawca, będący zleceniodawcą kampanii otrzymuje ściśle określone, konkretne dane, za które wypłaca wynagrodzenie.

Skutecznie i efektywnie – afiliacja w marketingu jest trójstronną korzyścią i drogą do sukcesu kampanii reklamowej.

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz