Jak wygląda outsourcing pracowników?

Outsourcing pracowników to proces, w którym firma decyduje się na zlecanie określonych zadań lub funkcji pracownikom (firmom) zewnętrznym. Jest to strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które ma na celu poprawę efektywności i umożliwia skoncentrowanie się na kluczowych obszarach działalności firmy. Warto bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu, aby zrozumieć, jak dokładnie wygląda outsourcing pracowników i jakie korzyści ze sobą niesie.

Jak wygląda outsourcing pracowników

Czym jest outsourcing pracowników?

Jak już wspomnieliśmy, outsourcing pracowników to praktyka, w ramach której firma zleca pewne procesy lub całe działy podmiotom spoza swojej organizacji. Te zewnętrzne zasoby mogą być zarówno niezależnymi przedsiębiorcami, jak i firmami outsourcingowymi, które specjalizują się w danym obszarze. Przykłady obszarów, które często podlegają outsourcingowi pracowników, to IT, księgowość i finanse, marketing, obsługa klienta, HR, ale również produkcja i inne zadania z obszaru prac fizycznych itp.

Jak wygląda proces outsourcingu pracowników?

Proces outsourcingu pracowników obejmuje kilka kluczowych etapów. Podstawą jest identyfikacja potrzeb klienta, czyli rozpoznanie obszarów, które mogą być poddane outsourcingowi. Może to wynikać z chęci obniżenia kosztów, poprawy jakości usług lub konieczności skoncentrowania się na innych kwestiach biznesowych. Następnie klient (zwany w tym kontekście również insoucerem) zwraca się do firmy takiej jak Kono z konkretnymi oczekiwaniami. Zadaniem organizacji, które oferuje outsourcing, jest jeszcze dokładniejsze zbadanie potrzeb potencjalnego insourcera.

Kolejnym krokiem jest dobranie pracownika lub pracowników do konkretnych zadań w firmie klienta. Co istotne, outsourcing nie oznacza, że dana osoba jest bezpośrednio podległa pod insourcera (jak to ma miejsce np. w wypadku pracy tymczasowej), ale z nim efektywnie współpracuje. Strony podpisują umowę, która powinna zawierać ramowy zakres współpracy i usług, dostępność pracowników, kanały komunikacji i weryfikacji postępów oraz inne istotne kwestie. Rozpoczęcie współpracy pozwala szybko zweryfikować, czy poczynione wcześniej założenia sprawdzają się w praktyce – w razie konieczności obie strony mogą stworzyć odpowiedni proces, który pozwoli usprawnić codzienną współpracę. 

Outsourcingu pracowników – najważniejsze zalety

Prawidłowo prowadzony outsourcing pracowników niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla firm, jak i pracowników. Przedsiębiorstwa mogą przede wszystkim obniżyć koszty operacyjne, szczególnie gdy z uwagi na dynamiczny rozwój muszą zadbać o kwestie dotychczas mniej istotne i czasochłonne, np. HR czy księgowość. Co za tym idzie, przedsiębiorcy mogą dzięki outsourcingowi skoncentrować się na kluczowych aspektach działalności, pozostawiając bardziej rutynowe zadania dostawcy usług. Outsourcing pozwala na elastyczne zarządzanie kadrami i minimalizowanie ryzyka, które wiąże się z np. ze zbyt dużymi nakładami inwestycyjnymi czy nietrafionymi rekrutacjami. Ponadto outsourcing pracowników daje dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W wielu wypadkach organizacje nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie specjalistów z branży, natomiast z pomocą firmy outsourcingowej takiej jak Kono zyskują kompetencje, których do tej pory brakowało.

Oceń post

Dodaj komentarz