Kwalifikacje Zawodowe – Egzaminy potwierdzające kwalifikacje

Dobre zatrudnienie w dużej mierze zależy od naszego wykształcenia, kwalifikacji i przygotowania zawodowego. Im jest ich więcej i są bardziej szczegółowe, tym większe mamy szanse na otrzymanie dobrej pracy. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych wymaga odbycia kursu, szkolenia lub innej formy edukacji, które najczęściej kończą się egzaminem zawodowym.

Kwalifikacje Zawodowe

Dlaczego warto rozwijać kwalifikacje zawodowe

Dzisiejszy rynek pracy ceni przede wszystkim specjalistów w swojej dziedzinie. Nieważne, czy są to kompetencje zdobywane podczas wieloletnich studiów, czy też kursów zawodowych. Dobry fach w ręku zawsze zwiększa możliwości, sprawia, że niejako możemy przebierać wśród ofert pracodawców i jesteśmy cenionym nabytkiem dla każdej firmy.

Osoby z dobrymi kwalifikacjami nie muszą obawiać się bezrobocia i długiego poszukiwania pracy. Nawet gdy w jednej firmie stracą zatrudnienie, szybko znajdą nowe. Bo na ich umiejętności, wiedzę i doświadczenie jest po prostu duży popyt.

Kwalifikacje zawodowe – definicja i przykłady

Kwalifikacje zawodowe definiuje się jako zestaw cech i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych lub do pracy na konkretnym stanowisku. Wykonywanie konkretnego zawodu wymaga posiadania różnorodnych kwalifikacji zawodowych. Przykładowo w zawodzie kucharz mogą pracować osoby, które ukończyły kształcenie w szkole gastronomicznej lub specjalistyczne kursy kończące się egzaminami nadającymi tytuł zawodowy.

W zawodzie kierowcy pracują osoby, które posiadają określone kategorie prawa jazdy, mają świadectwa kwalifikacji zawodowej z wybranej kategorii, a także orzeczenie z badań lekarskich i psychologicznych. Kwalifikacje zawodowe to w praktyce każda umiejętność, jaką możemy potwierdzić dyplomem, certyfikatem czy jakimkolwiek innym dokumentem wydawanym przez odpowiednie organy i instytucje.

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

Aby zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy, warto inwestować w wiedzę i umiejętności. Szczególnie te, które są obecnie poszukiwane przez pracodawców. A to dosyć systematycznie się zmienia. Zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów sprawia, że popularne jest kształcenie w ich zawodzie, wiele osób się na nie decyduje i po kilku latach rynek pracy dosyć mocno się nasyca.

Pojawia się natomiast zapotrzebowanie na przedstawicieli innych zawodów. Obecnie bardzo dużym wzięciem cieszą się fachowcy z konkretnych dziedzin zawodowych – murarze, tynkarze, kierowcy, mechanicy samochodowi. Jak widać, nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, aby mieć spore wzięcie na rynku pracy.

Jeśli jesteś na etapie szukania dla siebie drogi życiowej i zastanawiasz się nad konkretnym kursem czy szkoleniem, sprawdź, w jakim zawodzie warto się kształcić i który jest poszukiwany przez firmy na rynku polskim czy zagranicznym. Kwalifikacje zawodowe można podnieść w ośrodkach kształcenia ustawicznego, firmach organizujących specjalistyczne szkolenia, w szkołach policealnych, a także w ramach studiów podyplomowych, przeznaczonych dla osób, które posiadają już wyższe wykształcenie.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Kształcenie zawodowe zwykle kończy się egzaminami, których celem jest potwierdzenie zdobytych kwalifikacji, umiejętności i wiedzy. Egzaminy są zewnętrzne, czyli nie przeprowadza ich szkoła, która zrealizowała kształcenie, a zewnętrzna Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Przystępują do nich absolwenci szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. Dla każdego zawodu sprawdzane są konkretne umiejętności i wiedza, zgodnie z klasyfikacją zawodów i podstawą programową. Najczęściej egzaminy składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Przeprowadzane są pod okiem doświadczonych egzaminatorów, posiadających wszelkie uprawnienia. Pozytywny wynik egzaminu potwierdza zdobyte w trakcie kształcenia umiejętności, a także pozwala na uzyskanie dyplomu lub certyfikatu, który można przedstawić potencjalnemu pracodawcy jako dowód posiadanych kwalifikacji.

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz