Podatek Drogowy w Polsce

Podatek samochodowy powinien być przeznaczony na budowę nowych dróg i remonty dróg już istniejących. Płaciliśmy podatek drogowy w Polsce od dziesięcioleci. Dlaczego więc polska infrastruktura drogowa jest nadal w tak kiepskim stanie.

Podatek Drogowy w Polsce

Opłata paliwowa, czyli podatek drogowy najpierw trafia do budżetu państwa, a następnie wpływa na rachunki Krajowego Funduszu Drogowego i Krajowego Funduszu Kolejowego

Pierwsza część to 80% a druga 20%. – W 2011 roku Krajowy Fundusz Drogowy otrzymał z dopłat paliwowych 3.274.726,5 zł. Zł. Zbigniew Przybysz, główny ekspert w Urzędzie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, powiedział, że środki z Krajowego Funduszu Drogowego zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych na drogach krajowych (z wyjątkiem inwestycji wylęgowych).

Poprzez tankowanie przekazaliśmy do infrastruktury drogowej nieco ponad 3 miliardy złotych. Nasze pozostałe pieniądze przeznaczamy na utrzymanie kolei przy życiu.

Na co jest przeznaczany podatek drogowy w Polsce

Wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem lądową infrastrukturą transportową (drogową i kolejową) finansowane lub współfinansowane przez ministra właściwego do spraw transportu określa ustawa budżetowa, ale nie mogą być niższe niż Ilość.

Przed 1997 r. Wszystkie podatki od transportu trafiały na rachunki urzędów gmin i gmin. Samorząd przeznaczy dochody na budowę infrastruktury drogowej. Gdyby reforma podatkowa nie została wdrożona 15 lat temu, czy dzisiejsza sieć drogowa rozkwitłaby?

Okazuje się, że tak nie jest. Gminy i budżet miasta nadal pobierają podatki transportowe, które płacą właściciele ciężarówek, autobusów, traktorów, przyczep i naczep, a dochód z tego nie jest przeznaczony na poprawę lokalnej infrastruktury.

5/5 - (3 votes)

Ten post ma jeden komentarz

  1. Cezary Pazura Wegetarianin

    Przyznam szczerze, że miło i przyjemnie się czyta Twojego bloga. Masz talent, ambicję i lekkie pióro gratuluję 🙂

Dodaj komentarz