Podatek od nieruchomości – Wysokość stawek podatku

O tym, że płacenia podatków nie da się uniknąć, wiedzą doskonale nie tylko wszyscy podatnicy, którzy co roku wypełniają swoje deklaracje podatkowe. Uiszczanie podatku jest obowiązkowe także w przypadku osób, które są posiadaczami czy dzierżawcami nieruchomości. Czym dokładnie jest podatek od nieruchomości? Gdzie można go zapłacić i jakie są stawki? Jeśli przymierzasz się do nabycia pierwszej w życiu nieruchomości, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami.

Podatek od nieruchomości

Czym jest podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości należy do tak zwanych podatków majątkowych, czyli obowiązek płacenia podatku pojawia się już w momencie nabycia nieruchomości – ziemi, budynku lub jego części, czyli mieszkania. Jest to podatek lokalny, co oznacza, że organami podatkowymi są organy wykonawcze gmin. Mając do czynienia z tym podatkiem nie musimy więc mieć kontaktu z urzędem skarbowym, który nie jest zbyt lubianą instytucją.

Kto podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obowiązuje zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (np. spółki osobowe), które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami samoistnymi lub posiadaczami nieruchomości, które są własnością Skarbu Państwa. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania różnicuje się nieruchomości na grunty, powierzchnię użytkową, wartość amortyzacyjną lub rynkową. W przypadku gruntów podstawą opodatkowania jest powierzchnia, w przypadku budynków – powierzchnia użytkowa, a w przypadku budowli – ich wartość rynkowa lub amortyzacyjna.

W przepisach dotyczących podatku od nieruchomości można również znaleźć informacje o zwolnieniach i wyłączeniach, czyli sytuacjach, w których podatek od nieruchomości nie obowiązuje. Dzieje się tak między innymi w przypadku użytków rolnych lub lasów, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (w ich przypadku płaci się podatek rolny lub leśny), nieużytków, użytków ekologicznych, nieruchomości, z których korzystają organizacje pożytku publicznego na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej, zabytków czy gruntów zajętych na pasy drogowe dla dróg publicznych.

Gdzie płaci się podatek od nieruchomości

Choć podatki kojarzą nam się przede wszystkim z Urzędem Skarbowym, okazuje się, że podatek od nieruchomości jest w tej kwestii pewnym wyjątkiem. Jest on bowiem pobierany przez gminę. Można go zapłacić bezpośrednio w kasie gminy, u wyznaczonego przez gminę inkasenta, a także przelewem na konto. W tym ostatnim przypadku trzeba jednak pamiętać, by tytuł przelewu jasno określał, za co płacimy i za jaki okres. Nie będzie wtedy problemu z zaksięgowaniem takiego przelewu.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości

Stawka podatku od nieruchomości nie jest niezmienna – z roku na rok jest waloryzowana na podstawie wskaźnika cen produktów i usług. Stawki ustalane są dla metra kwadratowego nieruchomości. Warto pamiętać, że ustalone i podane przez Ministra Finansów kwoty to maksymalne stawki, jakie może pobierać gmina. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, by gmina we własnym zakresie nieco je obniżyła. Wysokość stawek jest mocno zróżnicowana w zależności od rodzaju nieruchomości, jej wykorzystania i przeznaczenia. Warto się z nimi zapoznać w obwieszczeniu Ministra Finansów, które na stronie Ministerstwa Finansów pojawia się co roku.

Kwestia stawek podatku od nieruchomości bywa skomplikowana dla osób, które stykają się z tym tematem po raz pierwszy. Na szczęście, w odróżnieniu od podatku dochodowego, który trzeba obliczać samemu, kwotę podatku od nieruchomości liczy za nas gmina, która musi właścicielom nieruchomości dostarczać stosowne decyzje. Stawki podatku w różnych gminach mogą się różnić – nie wszędzie bowiem korzysta się z maksymalnej stawki, często gminy decydują się na nieco niższe kwoty podatku. Co więcej, bywa i tak, że wysokość stawek jest różnicowana w zależności od lokalizacji nieruchomości, wieku budynku czy jego stanu technicznego. Podatek nie jest więc kwotą stałą.

5/5 - (4 votes)

Dodaj komentarz