Jak przejść przez rozmowę kwalifikacyjną

Rozmowa kwalifikacyjna to złożony proces, który koncentruje się na jak najlepszym poznaniu cech osobowościowych rozmówcy. Analizując charakterystykę kluczowych typów osobowości, możesz poprawić swoją zdolność dostosowania się do osobistego stylu osoby przeprowadzającej rozmowie o pracę. Rozwijanie tego naukowego podejścia wpływa na kierunek i styl rozmowy, a ostatecznie na jej wynik.

Jak przejść przez rozmowę kwalifikacyjną

Cztery najczęstsze typy osobowości, z którymi możesz się spotkać podczas uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych.

Przyjazny i zrelaksowany

Niektórzy ankieterzy mają wobec swojego zadania zrelaksowany, niemal swobodny stosunek. To świetny sposób na uspokojenie kandydatów, ale jeśli nie jesteś przyzwyczajony do stylu, łatwo dać się zwieść. Możesz się wtedy rozczarować i prawdopodobnie bardziej niż byś się tego spodziewał.

Dobra rada, bądź profesjonalny przez cały czas trwania rozmowy. Gdy spotykasz się w sprawie rozmowy o pracę, zachowaj zdrowy dystans, i pamiętaj, że spotkanie ma charakter formalny, a nie towarzyski. Nie czując się z tym zbyt komfortowo, pomyśl o głównych mocnych stronach, które chcesz przekazać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Nerwowość i brak doświadczenia

Łatwo zapomnieć, że wielu pracowników działu kadr nie ma formalnego wykształcenia w tym kierunku. Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich firm, w których przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pracownik często uczy się często na bieżąco. Jeśli partner do rozmowy wydaje się niezręczny lub zdenerwowany, może to wynikać z braku doświadczenia i przebywania poza swoją strefą komfortu.

Często niedoświadczeni ankieterzy chętnie rozmawiają o firmie i stanowisku, pozostawiając kandydatom niewiele czasu na poruszenie tematów pobocznych. W innych przypadkach ankieter może zadawać pytania zamknięte, które tak naprawdę wymagają tylko odpowiedzi „tak” lub „nie”.

W takich sytuacjach spróbuj przejąć inicjatywę. Rozwiń umiejętności i doświadczenie, które posiadasz. To delikatny balans, ponieważ nie chcesz wyglądać na osobę zbyt pewną siebie, czy wręcz arogancką.

Rozproszenie uwagi

Kiedy osoby przeprowadzające interview mają dużą liczbę kandydatów do rozmowy, pod koniec dnia mogą się zmęczyć i przez to mniej się angażować. Inną rzeczą do rozważenia jest to, że ankieterzy często są pod presją, aby dotrzymać napiętych terminów pracy. Mogą więc wydawać się nieco rozproszeni na wczesnych etapach rozmowy. Najpewniej wciąż są zajęci innymi sprawami i projektami.

W takim przypadku najlepiej zachować pewność siebie i skupić się na udzielaniu zwięzłych odpowiedzi, podkreślając przy tym swoje osiągnięcia i wspierając je konkretnymi przykładami. Pamiętaj, aby pokazać pasję do swojej pracy

Generowanie stresu w czasie rozmowy o pracę

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zrozumienie, jak radzisz sobie pod presją. Rozmówca zadaje pytania, które wytrącają Cię z równowagi i sprawdza, jak radzisz sobie w nieoczekiwanych sytuacjach. W takich sprawach ważne jest, aby zachować zimną krew. Jakiekolwiek pytanie zostanie zadane, można je obrócić na swoją korzyść.

Na przykład na pytanie „Dlaczego tak długo byłeś bezrobotny?” Twoją pierwszą reakcją może być zażenowanie, a nawet złość. Zamiast tego, lepiej skoncentruj się na tym, co osiągnąłeś od czasu odejścia z pracy. Opowiedz o swoim udziale w zaawansowanych kursach Excela, zaangażowaniu się w lokalne stowarzyszenia biznesowe, czy pracę charytatywną. Zachowaj spokój i pozytywne nastawienie.

Jak przejść przez rozmowę kwalifikacyjną

W idealnej sytuacji wszystkie osoby przeprowadzające rozmowę o pracę powinni być dobrze przeszkolone w zakresie swoich obowiązków. Nie powinni być przemęczeni, czy nadmiernie obciążeni pracą. Jednak w rzeczywistości ankieterzy to ludzie z własnymi problemami i osobliwościami. Znajomość tego i dostosowanie swojego stylu do każdej wyjątkowej sytuacji może znacznie zwiększyć Twoje szanse na zdobycie wymarzonej posady.

Pamiętaj, że wprowadzenie luźnej atmosfery w czasie rozmowy, może być sposobem na lepsze poznanie kandydata na dane stanowisko. Zachowaj zdrowy profesjonalizm i przez cały czas trwania rozmowy kontroluj swoje emocje.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz