Kryteria Segmentacji Konsumentów – Czynniki behawioralne

Segmentacja rynku polega na precyzyjnym podziale konsumentów na grupy klientów o takich samych potrzebach. W tym artykule opisuje podstawowe kryteria segmentacji konsumentów.

Kryteria Segmentacji Konsumentów

Kryteria segmentacji rynku

W procesie segmentacji rynku możemy zastosować kilka kryteriów podziału:

 • Behawioralne – gdzie celem segmentacji jest zidentyfikowanie różnic w zachowaniu, mającym wpływ na decyzje zakupowe, zmienne behawioralne są uważane za bardzo ważną podstawę segmentacji
 • Psychograficzne – używane, gdy badacze uważają, że zachowania zakupowe są powiązane z osobowością lub stylem życia konsumenta
 • Geograficzne- oznaczające podział rynku ze względu na czynniki geograficzne
 • Segmentacja profilowa – opisująca „typowych” ludzi, którzy przejawiają różne osobowości lub styl życia, które można zidentyfikować, np. społeczno-ekonomiczny lub geograficzny

Kryteria segmentacji konsumentów, czynniki behawioralne

 1. Poszukiwane korzyści – pozwala zrozumieć, dlaczego ludzie kupują na rynku, analizujące korzyści, jakich konsumenci oczekują od produktu. Mogą to być funkcje produktu lub status społeczny
 2. Spojrzenie na korzyści może pomóc firmom dostrzec możliwości rozwoju biznesu
 3. Okazja do zakupu – gdy konsument nabywa produkt
 4. Zachowanie zakupowe – stopień lojalności wobec marki na rynku

Kryteria psychograficzne


Do kryteriów psychograficznych zaliczymy styl życia. Jest to kategoryzacja ludzi ze względu na ich styl życia na podstawie zachowań, nawyków lub cech osobowości. Cechy stylu życia mogą się różnić między ludźmi. Mogą także obejmować nawyki związane z pracą, wybór rozrywki, hobby, sport oraz jak i gdzie robią zakupy.

Inne czynniki związane ze stylem życia obejmują modę, jedzenie, typ domu, w którym mieszkają, społeczność i osiągnięcia, a także opinie na tematy społeczne, edukację, przyszłość, politykę i kulturę. Ze względu na osobowość ludzie mogą różnić się między sobą pewnością siebie, innowacyjnością i poziomem autonomii. Osoby z tej samej grupy demograficznej mogą mieć bardzo różne profile psychograficzne

Segmentacja geograficzna

Dzieli rynek na różne jednostki geograficzne, takie jak narody, regiony, stany, hrabstwa, miasta, a nawet dzielnice
Inne obszary, którymi firmy mogą być zainteresowane przy ocenie obszaru geograficznego to: stopień gęstości zaludnienia, stopień urbanizacji i klimat.

Wiele firm obecnie lokalizuje swoje produkty, reklamy, promocje i działania sprzedażowe tak, aby dopasować je do potrzeb poszczególnych regionów, miast i okolic. Na przykład sieciowa restauracja utrzymuje lokalny marketing i koncentrację na kliencie.

Klienci w dowolnym miejscu w kraju mogą korzystać z platformy internetowej lub aplikacji na smartfony, aby znaleźć lokalne restauracje, zlokalizować najbliższy sklep przy pomocy lokalizatora sklepów GPS i szybko otrzymać świeżo przygotowane danie.

Profil jako kryteria segmentacji konsumentów

Wiek i cykl życia są ważnym czynnikiem na wielu rynkach, ponieważ potrzeby / pragnienia konsumentów zmieniają się wraz z wiekiem. Niektóre marki oferują różne produkty, lub zmieniają strategię marketingową w zależności od wieku, lub etapu cyklu życia klienta. Inni oferują marki specjalnie dla określonego segmentu wiekowego.

Na przykład. Dzieci to duży rynek zbytu, do którego dociera się przez kanały telewizyjne czy internetowe.
Klasa społeczna również stanowi znane kryteria segmentacji konsumentów. Model ten oparty jest głównie na zawodzie i wysokości dochodów. Osoby wykonujące ten sam zawód mogą mieć inny styl życia i wartości, jednak klasa społeczna jest nadal przydatna w segmentacji, chociaż konsumenci mogą być prowadzeni w inny sposób

Cechy efektywnej segmentacji klientów

Działania związane z segmentacją rynku powinny być:

 • Efektywne – zidentyfikowane segmenty powinny składać się z klientów, których potrzeby w ramach segmentu są stosunkowo podobne, ale różnią się od potrzeb w innych segmentach
 • Mierzalne – musi być możliwe do zidentyfikowania klientów w proponowanym segmencie oraz zrozumienia ich cech i wzorców zachowań
 • Dostępne – aby sformułować skuteczne programy marketingowe dla zidentyfikowanego segmentu, tj. Musi być jasne, jaki rodzaj promocji będzie najlepszy dla tego segmentu
 • Odpowiednio przygotowane – muszą mieć zasoby, aby wykorzystać możliwości zidentyfikowane poprzez segmentację
 • Rentowne – co najważniejsze, segment musi być na tyle duży, aby organizacja mogła czerpać znaczne zyski z obsługi tego segmentu rynku

Jeśli interesują Cię również inne kryteria segmentacji konsumentów, podziel się z innymi czytelnikami w komentarzu pod wpisem. Zachęcamy również do udostępniania naszych treści w kanałach społecznościowych.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz