Pełnomocnictwo Notarialne – Kto może zostać pełnomocnikiem

Choć zwykle większość spraw w naszym codziennym życiu załatwiamy osobiście, zdarzają się sytuacje, w których nie mamy takiej możliwości. Czasem jest to kwestia braku czasu czy dużej odległości, a czasem choroby, która uniemożliwia nam poruszanie się w świecie zewnętrznym. Bez względu na powód, który uniemożliwia nam dokonanie pewnych czynności, warto ustanowić pełnomocnika, który w naszym imieniu i na naszą rzecz będzie działał w kontaktach z instytucjami finansowymi i innymi.

Pełnomocnictwo Notarialne

O pomoc i wsparcie osoby trzeciej możemy poprosić w różnych sytuacjach życiowych. Może ona w naszym imieniu wykonywać szereg czynności tak zwanych codziennych – zrobić zakupy, wykupić leki, opłacić rachunki. Jednak nie może już za nas wykonywać czynności prawnych, w których istotne jest osobiste stawiennictwo lub złożenie podpisu. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być pełnomocnictwo notarialne, dzięki któremu osoba trzecia może załatwić za nas wiele czynności prawnych.

Zobacz: Podpis elektroniczny.

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne to takie, które jest poświadczane przez notariusza. Nie wystarczy więc napisanie zwykłego dokumentu, podanie danych pełnomocnika i podpisanie go przez mocodawcę. Musi być on dodatkowo potwierdzony w obecności notariusza. Wiąże się to oczywiście z opłatą notarialną, która jednak zwykle nie przekracza kilkudziesięciu złotych.

Wśród pełnomocnictw, które wymagają podpisu notarialnie poświadczonego, warto wymienić pełnomocnictwo rodzajowe. Jest ono potrzebne, aby osoba trzecia miała możliwość na przykład podpisania umowy najmu czy pobierania wynagrodzenia za wynajem. Aktu notarialnego, a więc zupełnie odrębnego dokumentu wymaga natomiast pełnomocnictwo szczególne, które jest wymagane podczas spraw dotyczących obrotu nieruchomościami oraz sprzedaży aut czy załatwiania różnych kwestii bankowych.

Aby udzielić komuś pełnomocnictwa notarialnego, nie musimy razem z tą osobą iść do notariusza. Tego rodzaju pełnomocnictwo jest czynnością jednostronną – wystarczy, że u notariusza pojawi się mocodawca udzielający pełnomocnictwa i złoży oświadczenie woli. Do pełnomocnictwa notarialnego potrzebować będziemy dokumentu tożsamości, danych osobowych przyszłego pełnomocnika, a w samym dokumencie powinny znaleźć informacje określające zakres i rodzaj pełnomocnictwa. Można też umieścić informacje o terminie obowiązywania pełnomocnictwa, choć nie jest to obowiązkowe – pełnomocnictwa często udzielane są bowiem bezterminowo.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba, która jest pełnoletnia, a także ma całkowitą zdolność do czynności prawnych. Choć nie jest to warunek – w myśl przepisów kodeksu cywilnego, dopuszczalne jest również przekazywanie pełnomocnictwa osobom, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jeśli chcemy ustanowić pełnomocnika, warto pamiętać, że ma to być osoba, która będzie działała w naszym interesie i w naszym imieniu. Zawsze warto więc wybierać osoby, co do których mamy pewność i zaufanie – najlepiej kogoś z najbliższej rodziny lub bliskich znajomych. W przypadku niektórych pełnomocnictw dobrym rozwiązaniem będą natomiast specjaliści, jak chociażby prawnicy z odpowiednimi uprawnieniami i pozwoleniami.

Co daje pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne daje pełnomocnikowi szereg uprawnień, jeśli chodzi o występowanie w imieniu mocodawcy. Pełnomocnik ma prawo załatwiać w imieniu mocodawcy sprawy w banku, zlecać przelewy, podpisywać dokumenty bankowe, pobierać środki z wynagrodzenia lub emerytury, składać dokumenty do różnych instytucji, załatwiać sprawy związane ze zdrowiem czy z ubezpieczeniem.

W ramach pełnomocnictwa notarialnego możliwa jest również sprzedaż nieruchomości, takich jak dom, mieszkanie czy ziemia, a także środków ruchomych, jak na przykład pojazdy. Pełnomocnik bez problemu załatwi również wszelkie sprawy administracyjne w urzędach.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz