Zasiłek rodzinny – Warunki przyznawania zasiłku rodzinnego

System świadczeń rodzinnych jest wyjątkowo rozbudowany, dzięki czemu wielu rodziców może ubiegać się o dodatkowe wsparcie z tytułu wychowywania dziecka, w skład którego wchodzą zasiłki i różnego rodzaju dodatki. Jedną z form wsparcia jest zasiłek rodzinny, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków, jakie ponoszą rodzice lub opiekunowie z tytułu wychowywania dziecka.

Zasiłek rodzinny

Komu przysługuje zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest przeznaczony przede wszystkim dla tych rodzin, rodziców lub opiekunów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Jednym z kryteriów, jakie trzeba spełnić, by w ogóle móc ubiegać się o tego rodzaju zasiłek, jest bowiem kryterium dochodowe.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na wniosek – składa się go w urzędzie miasta lub gminy, które są właściwe dla miejsca zamieszkania. Co więcej, wnioski składać trzeba co roku, a okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego.

Zobacz też: Urlop wychowawczy.

Warunki przyznawania zasiłku rodzinnego

Jednym z warunków otrzymania zasiłku rodzinnego jest kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 674 złotych. Nieco wyższe jest kryterium w rodzinie, w której jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wtedy do otrzymania zasiłku rodzinnego nie można przekroczyć 764 złotych. Zasiłek rodzinny jest wypłacany dziecku do 18 roku życia. Jeśli się uczy, wtedy okres wypłacania zasiłku jest przedłużony do ukończenia 21 roku życia. Jeśli natomiast uczy się w szkole wyższej lub kontynuuje naukę, a posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wtedy może otrzymywać zasiłek do ukończenia 24 lat.

Prawa do zasiłku rodzinnego pozwala nie tylko do otrzymywania co miesiąc wsparcia finansowego na dziecku, ale również do całego szeregu dodatków. Aby otrzymać dodatki, konieczne jest spełnienie licznych warunków. Jeśli jednak rodzina nie ma prawa do zasiłku rodzinnego, nie ma również prawa do ubiegania się o dodatki, nawet jeśli wszystkie inne kryteria do tego dodatku ma spełnione.

Wśród dodatków do zasiłku rodzinnego warto wymienić między innymi: dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 złotych, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (400 złotych miesięcznie, bez względu na to, ile dzieci w tym czasie znajduje się pod opieką), dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Każdy z tych dodatków wymaga spełnienia konkretnych kryteriów i dostarczenia szeregu dokumentów. Przed złożeniem wniosku warto więc dokładnie zapoznać się z wymaganiami, dzięki czemu cała procedura odbędzie się zdecydowanie szybciej niż w przypadku, gdy trzeba będzie dostarczać brakujące dokumenty.

Wysokość zasiłku z tytułu wychowywania dziecka

Zasiłek rodzinny wypłacany jest w cyklu miesięcznym, rodzice lub opiekunowie mają więc stałe wpływy, które mogą nieco ułatwić codzienne utrzymanie małoletnich lub dzieci dorosłych, ale jeszcze się uczących. Wysokość zasiłku rodzinnego różni się w zależności wielu dziecka i wraz z nim rośnie. Na dziecko do ukończenia 5 roku życia przysługuje zasiłek w wysokości 95 złotych. Na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat przysługują 124 złote miesięcznie. Dzieci od 18 do 24 roku życia mogą liczyć na 135 złotych co miesiąc zasiłku rodzinnego.

Warto również pamiętać, że nie zawsze spełnienie kryteriów zapewnia prawo do zasiłku rodzinnego. Wiele jest bowiem w przepisach zapisów, kiedy zasiłek nie przysługuje. Dzieje się tak między innymi w sytuacji, gdy dziecko znajduje się w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodniowe utrzymanie, a także gdy członkowi rodziny przysługuje zasiłek za granicą.

Warto również pamiętać, że jeśli w ciągu roku przekroczymy kryterium dochodowe, trzeba o tym powiadomić urząd. W przeciwnym razie trzeba będzie oddać nienależne świadczenia od momentu, w którym przestaliśmy spełniać kryterium dochodowe.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz