Kiedy założyć dziecku pierwsze konto bankowe

  • Post author:
  • Post last modified:11 września 2023
  • Post category:Finanse

Decyzja o otwarciu pierwszego rachunku bankowego dla naszego dziecka nie jest prosta. Wiele zależy od indywidualnego podejścia do wychowania oraz unikalnych predyspozycji osobowościowych malucha.

Kiedy założyć dziecku pierwsze konto bankowe

Pierwsze konto bankowe dziecka

Częstokroć, rodzice czy opiekunowie otwierają specjalne konto dla swej pociechy tuż po jej narodzinach. Wiąże się to z regularnym dofinansowywaniem tego rachunku za pomocą ustalonej kwoty. Jest to przede wszystkim forma gromadzenia środków na przyszłe wydatki, takie jak edukacja czy zakup pierwszego lokalu mieszkalnego. W niniejszym artykule skoncentrujemy się jednak na typowym rachunku bankowym, umożliwiającym dziecku realizację drobnych zakupów oraz naukę efektywnego zarządzania finansami.

W jakim wieku można posiadać własne konto bankowe

W naszym kraju małoletni może posiadać osobisty rachunek bankowy po ukończeniu trzynastego roku życia. Jest to związane z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, i możliwością samodzielnego dysponowania zgromadzonymi środkami. Transakcje realizowane są przede wszystkim za pomocą karty płatniczej wydanej do rachunku, choć możliwe są również przelewy czy płatności internetowe.

W przypadku osób niepełnoletnich, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na otwarcie konta. Po załatwieniu wszelkich formalności dziecko może już samodzielnie zarządzać swoim rachunkiem.

Rachunek bankowy dla dziecka poniżej 13 lat

Pociecha, która nie ukończyła jeszcze 13 lat, również może czerpać korzyści płynących z systemu bankowego w Polsce, choć nie jest w stanie być formalnym właścicielem rachunku bankowego. Jest to spowodowane brakiem pełnej zdolności do czynności prawnych. Istnieje jednak alternatywa, umożliwiająca młodszym dzieciom korzystanie z rachunku bankowego i osobnej karty płatniczej. Dorosły posiadacz konta osobistego może otworzyć dla swojego podopiecznego specjalne subkonto, które będzie mógł łatwo dofinansowywać i monitorować. Do subkonta wydawana jest oddzielna karta płatnicza, z której może korzystać dziecko.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz